جبهه مشارکت: 'کشور با بحران در همه زمینه ها روبروست'

محسن میردامادی
Image caption تعدادی از اعضای ارشد حزب مشارکت از جمله، محسن میردامادی دبیرکل این حزب در زندان هستند.

جبهه مشارکت ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به " برباد رفتن سرمایه های ملی و معنوی" در ایران هشدار داده است.

این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود اعلام کرده که ایران "با بحران در همه زمینه ها روبروست" و راه خروج از این بحران را اجرای قانون اساسی دانسته است.

پس از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته، احزاب اصلاح طلب از جمله حزب مشارکت ایران تحت فشار زیادی بوده است. تعدادی از اعضای ارشد این حزب از جمله، محسن میردامادی دبیرکل این حزب هم در زندان هستند.

حزب مشارکت در بیانیه خود با یادآوری رویدادهای تاریخی خرداد ماه از جمله بازپس گیری خرمشهر، و انتخابات دوم خرداد 1376 ، که به پیروزی محمد خاتمی انجامید، از جنبش اصلاحات و اهداف آن دفاع می کند و حضور مردم در انتخابات 22 خرداد سال گذشته را فرصتی ملی و حرکتی برای "دمیدن نفس های تازه در جان میهن اسلامی" ارزیابی می کند.

حزب مشارکت در ادامه از سرکوب اعتراض ها به نتیجه انتخابات انتقاد کرده و می نویسد: "از آن پس تاکنون نه تنها هر انتقاد و مخالفتی، توطئه و براندازی قلمداد می شود، نه تنها احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و صنفی در معرض سنگین ترین تضییقات قرار دارند، نه تنها پاک ترین و پاکباخته ترین فرزندان ملت در زندانند، نه تنها مهمترین نهادهای قضایی و سیاسی و امنیتی و اجرایی کشور به جای آنکه محل مراجعه و اعتماد همگان باشند، در خدمت دولت مستقر هستند، بلکه نهادهای دینی و علمی و اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض تهدیدهای گوناگون اند."

در پایان بیانیه جبهه مشارکت ایران خواهان آزادی اجتماعات، احزاب، مطبوعات و انتخابات شده است و خواسته است تا "شکنجه و تفتیش عقاید" ممنوع شود.

در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران، که بر کار احزاب سیاسی در ایران نظارت می کند، اعلام کرد که این حزب حق فعالیت ندارد.

حزب مشارکت این تصمیم را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.

مطالب مرتبط