نیویورک تایمز: 'ترفندهای' کشتیرانی ایران در برابر تحریم

Image caption سازمان کشتیرانی ایران پیش از این با تحریم های آمریکا مواجه شده بود

نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که خطوط کشتیرانی ایران برای دور زدن تحریم های خارجی اقدام به تغییر نام و حتی مالکیت کشتی هایش می کند.

این گزارش سه شنبه در حالی منتشر شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه تازه علیه ایران را به رای خواهد گذاشت. پیش نویس این قطعنامه در ارتباط با برنامه اتمی ایران و سرپیچی این کشور از درخواست های قبلی سازمان ملل تنظیم شده است.

نیویورک تایمز به عنوان نمونه نوشت که ایران ظرف چندین ماه نام و مالکیت ظاهری یکی از کشتی هایش را از "مفتح" به "دیپلمات" و بعد "امپلیفای" تغییر داده است.

نیویورک تایمز می نویسد که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مالکیت واقعی کشتی هایش را در شبکه ای از شرکت ها که از اروپا تا آسیا گسترده هستند پنهان می کند.

این روزنامه می نویسد که این شرکت ها پس از قرار گرفتن خطوط کشتیرانی ایران و کشتی هایش در فهرست سیاه آمریکا تشکیل شدند و این شرکت ها اغلب نام های انگلیسی دارند.

چند بخش از پیش نویس قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران بر خطوط کشتیرانی ایران تمرکز می کند.

براساس این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلا نتیجه گیری کرده است این شرکت در تلاش برای قاچاق سلاح دست داشته است. اقدامی که در تخطی از تحریمی در منع واردات سلاح صورت گرفته است.

اما نیویورک تایمز می نویسد که تحقیقاتش نشان می دهد که ایران برای آنکه یک گام از تعقیب کنندگان جلوتر باشد، از یک رشته ترفندها استفاده کرده است.

به نوشته این روزنامه این ترفندها نه فقط شامل تغییر پرچم و نام کشتی بلکه مالکان و مدیران آنها هم می شود.

این باعث شده است که فهرست سیاه آمریکا تا حدودی کارایی اش را از دست بدهد.

براساس این گزارش از ۱۲۳ کشتی خطوط کشتیرانی ایران که در فهرست سیاه آمریکا گنجانده شده بود، اکنون تنها ۴۶ کشتی به طور مشخص همچنان در مالکیت خطوط کشتیرانی ایران یا زیرمجموعه های آن هستند.

۷۳ کشتی دیگر اکنون تحت مالکیت یا کنترل شرکت هایی هستند که در فهرست سیاه آمریکا قرار ندارند.

نیویورک تایمز می نویسد این درحالی است که به جز در مورد ۱۰ کشتی، وجود ارتباط میان صاحبان جدید و مالک قبلی کشتی ها یعنی خطوط کشتیرانی ایران ثابت شده است.

این شرکت ها یا توسط مقام های خطوط کشتیرانی ایران اداره می شوند، به دستور آنها راه اندازی شده اند یا کاملا تحت مالکیت خطوط کشتیرانی ایران هستند.

خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکررا هر گونه کمک غیرقانونی به برنامه نظامی و اتمی ایران را رد کرده است.

مطالب مرتبط