اعتراض در جریان سخنرانی وزیر امور خارجه ایران

سخنرانی منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران در جلسه ای در شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، با اعتراض های دو شرکت کننده، مختل شد.

ماموران امنیتی ایران، این دو معترض را از محل برگزاری این سخنرانی اخراج کردند.

معترضان، به وضعیت حقوق بشر در ایران و به خصوص به اعدام پنج ایرانی از جمله چهار کرد اعتراض داشتند.

آقای متکی هنگام خروج از محل جلسه هم با اعتراض هایی رو به رو شد.

در این ماجرا دستکم سه نفر دستگیر شده اند.