پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با آرش نعیمیان، فیلمساز ایرانی در فرانسه

آرش نعیمیان سه سال پیش به فرانسه رفت و می خواست بعد از تحصیلاتش در رشته فیلمسازی، به ایران برگردد. او می گوید بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و دستگیری و کتک خوردن مادرش در جریان ناآرامیها، همه چیز برایش عوض شده.

گزارش ژیار گل، بی بی سی فارسی