نماینده مجلس نسبت به گسترش آتش در غرب ایران هشدار داد

آتش سوزی جنگل
Image caption هر سال آتش سوزی در مناطق مختلف جنگلی ایران خسارت های زیادی به محیط زیست این کشور وارد می کند

یک نماینده مجلس ایران نسبت به آتش سوزی گسترده چند روز اخیر در جنگل های گیلان غرب و خطر سرایت آتش به مناطق مسکونی هشدار داد.

فرهاد تجری، نماینده گیلان غرب، سرپل ذهاب و قصر شیرین در مجلس ایران روز پنجشنبه ۲۷ خرداد (۱۷ژوئن) به خبرگزاری مجلس گفت که آتش چند روزی است که جنگل های اطراف گیلان غرب را فراگرفته و منابع طبیعی منطقه در آتش می سوزد.

او اقدامات انجام شده برای مهار آتش را کافی ندانست و گفت که امکان سرایت آتش به خانه های مردم هم وجود دارد.

دو روز پیش تر خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا از وقوع سه آتش سوزی گسترده در شهرستان گیلان غرب، در غرب ایران خبر داده بود.

بر اساس این خبر این آتش سوزی ها چند روز ادامه داشته و جنگل های مناطق "ویژنان" و "چله" را دربر گرفته بود. ایرنا در خبر های بعدی خود از مهار آتش خبر داد.

کمتر از یک ماه پیش، وقوع آتش سوزی گسترده بر اثر انفجار یک دکل نفت در نفت شهر، در شهرستان قصر شیرین، سبب آتش سوزی گسترده در منطقه شد.

بهرام تیموری، فرماندار قصر شیرین آن زمان اعلام کرده بود که آتش را نمی توان با ماشین های آتش نشانی و روش های معمول مهار کرد.

آتش سوزی های اخیر و آتش سوزی نفت شهر خسارت زیادی به محیط زیست منطقه جنگلی و مراتع غرب ایران وارد کرد.

مطالب مرتبط