نظرسنجی موسسه پیو درباره اقدام نظامی علیه ایران

تاسیسات اتمی ایران
Image caption ایران می گوید برنامه اتمی اش فقط برای مقاصد صلح آمیز است.

بر اساس نظرسنجی جهانی موسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا، اکثریت مردم در بسیاری از کشورهای غربی و معدودی از کشورهای اسلامی مایل به مد نظر قرار دادن گزینه نظامی علیه ایران برای جلوگیری از دستیابی این کشور به "سلاح اتمی" هستند.

این نظرسنجی در ۲۲ کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، مصر، اردن، لبنان، چین، هند، پاکستان، مکزیک، کنیا، نیجریه، آلمان، اسپانیا، لهستان، روسیه، ترکیه، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل انجام شده است.

بر اساس این نظرسنجی، اکثریت یا گروه های بزرگی از پرسش شوندگان در ۱۶ کشور از بررسی حمله نظامی حمایت می کنند.

۶۶ درصد آمریکایی هایی که با اتمی شدن ایران مخالفند از گزینه قهرآمیز برای حل مساله اتمی ایران حمایت می کنند.

درصد موافقان چنین رویکردی تنها در نیجریه بیشتر است که به ۷۱ درصد می رسد.

در میان اروپایی ها نیز دیدگاه ها نسبت به مساله پیچیده تر است.

در فرانسه ۵۹ درصد گفتند که گزینه نظامی را برای جلوگیری از اتمی شدن ایران در نظر می گیرند در حالی که اقلیت بزرگی یعنی ۴۱ درصد این گزینه را رد کردند.

براساس نظرسنجی، حمایت از گزینه نظامی در آلمان ۵۱ درصد، در اسپانیا ۵۰ درصد و بریتانیا ۴۸ درصد است.

۳۹ درصد آلمانی ها، ۳۴ درصد اسپانیایی ها و ۳۷ درصد بریتانیایی ها گفتند مهم است از گزینه نظامی پرهیز شود حتی اگر این رویکرد به دستیابی ایران به سلاح اتمی منجر شود.

اکثریت نظرسنجی شوندگان در مصر و اردن – به ترتیب ۵۵ و ۵۳ درصد - هم از گزینه نظامی ابراز حمایت می کنند.

این رقم در لبنان ۴۴ درصد است و ۳۷ درصد لبنانی ها هم با گزینه نظامی مخالفند.

در ترکیه ۳۷ درصد نظرسنجی شوندگان گفتند پرهیز از مناقشه نظامی با ایران باید در اولویت باشد اما ۲۹ درصد گفتند که رویکرد قهرآمیز قابل بررسی است.

درحالی که دولت ایران می گوید به دنبال سلاح اتمی نیست، این نظرسنجی حاکیست که ۵۸ درصد پاکستانی ها از دستیابی ایران به سلاح هسته ای حمایت می کنند. ۱۰ درصد آنها هم با چنین نتیجه ای مخالفند.

در ژاپن نیز ۵۵ درصد می گویند پرهیز از گزینه نظامی باید در اولویت باشد.

این نظرسنجی همچنین حاکی از نگرش منفی گسترده نسبت به حکومت ایران است.

حدود ۸۶ درصد نظرسنجی شوندگان در آلمان، ۸۱ درصد در فرانسه و ۷۵ درصد در ژاپن دیدگاهی منفی نسبت به ایران دارند.

پیو می گوید تصویر ایران فقط در پاکستان و اندونزی مثبت است.

این نظرسنجی در فاصله روزهای ۷ آوریل تا ۸ مه با شرکت ۲۴ هزار نفر انجام شد.

مطالب مرتبط