کارمندان دولت ایران می‌توانند در خانه کار کنند

محمدرضا رحیمی
Image caption معاون رئیس جمهور آئین نامه کار در خانه را ابلاغ کرد

کارمندان دولت در ایران از مرداد ماه امسال (سال ۱۳۸۹) می توانند بدون حضور در اداره از خانه کار کنند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهورایران آیین نامه "دورکاری"‌ یا "‌کاردرخانه"‌ را برای اجرا از مرداد ۱۳۸۸ ابلاغ کرد.

بر اساس این آئین نامه به حضور فیزیکی کارمندان درمحل کارشان نیاز نیست.

آئین نامه "دورکاری" با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت تصویب شده است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیت‌های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را فهرست بندی و از طریق "دورکاری" انجام دهند.

براساس برنامه پنجم توسعه ایران، قراراست علاوه برالکترونیکی شدن تمامی روابط بین دستگاه‌های حکومتی تا پایان این برنامه، ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم، ۳۰ درصد تجارت خارجی و ۲۰ درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی انجام شوند.

هم چنین بنا براین است که همه شهروندان دارای کارت سلامت الکترونیکی شوند و ۸۰ درصد از امور بانکداری نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.

براساس آیین نامه "دورکاری"، پس از تعیین فعالیت‌ها و محول کردن آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه، یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌ گیرد.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام کار در خانه را در اختیار کارمند "دورکار" قرار دهند.

‌دراین آئین نامه پیش بینی شده است که دستگاه اجرایی اقدامات لازم را برای امنیت شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح "دورکاری" و محافظت از داده‌ها و اطلاعات به عمل آورد.

حداقل زمان هر دوره "کار در خانه" برای هر کارمند شش ماه در نظر گرفته شده است و حداکثر زمان هر دوره، توسط مسولین ادارات و سازمان ها تعیین خواهد شد.

هر ماه مبلغی به میزان ۵ درصد حداقل حقوق، تحت عنوان کمک هزینه های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل کارمندان "دورکار"، به آنان پرداخت می شود.

این آئین نامه پس از تأیید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و از سوی معاون اول او برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.