دیپلماسی فعال ایران در کشورهای در حال توسعه

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران به نیجریه رفته است تا در نشست "دی هشت" یا هشت کشور در حال توسعه شرکت کند.

بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه اعضای این گروه هستند که عمدتا کشورهایی مسلمان به شمار می روند یا جمعیت مسلمانان در آنها زیاد است و در منطقه جغرافیایی خودشان، بازیگران مهمی به شمار می روند.

آن طور که جاناتان مارکوس، خبرنگار حوزه دیپلماتیک بی بی سی گزارش می دهد، مقامات تمام این کشورها تمایل دارند از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت کنند که نوعی حمایت تلویحی از ایران در مشاجرات این کشور با آمریکا بر سر فعالیت های هسته ایش به شمار می رود.

در این نشست گروه "دی هشت"، احتمالا از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایتی قطعی خواهد شد که در این صورت، ایران از این حمایت، به عنوان تاییدیه ای برای فعالیت هایش در دست یافتن به فناوری های مختلف انرژی هسته ای استفاده خواهد کرد؛ فعالیت هایی که مقامات این کشور تاکید دارند با اهداف غیرنظامی انجام می شود. برگزاری نشست "دی هشت" تاکیدی بر این موضوع است که مقامات بسیاری از دولت ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از حامیان جدی برنامه های هسته ای ایران هستند.

آنها به نزاع ایران با شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر غنی سازی اورانیوم، با دیدی متفاوت از کشورهای اروپایی و دولت آمریکا نگاه می کنند. این نشست، همچنین این واقعیت را روشن می کند که ایران دیپلماسی پویا و فعالی را برای خودش در پیش گرفته است. چیزی که بیشتر وقت ها دیده نمی شود، چون بیشتر توجه ها به ائتلافی معطوف است که آمریکا برای حمایت از دور جدید تحریم ها علیه ایران تشکیل می دهد.

در واقع، دیپلماسی ایران در بسیاری سطوح موفق بوده است. این کشور اخیرا به دو قدرت در حال ظهور منطقه ای، یعنی ترکیه و برزیل نزدیک تر شده است و این دو کشور پیش از این، برای رسیدن به توافقی که تامین سوخت راکتور تحقیقاتی ایران را امکان پذیر می کرد، پادرمیانی کرده اند. شخص محمود احمدی نژاد هم در عرصه جهانی فعال بوده و دیپلماسی فعالی را در آفریقا، آسیا، آمریکا و منطقه بالکان دنبال کرده است.

مقامات آمریکا ممکن است این موضوع را مطرح کنند که نباید اختلاف نظرهای این کشور با ایران را نوعی مقابله و نزاع بین دولت ایران و کشورهای غربی دانست. ضمن آن که این اختلاف نظرها، بر سر درخواست هایی است که دو نهاد سازمان ملل متحد، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت هم مطرح کرده اند و ایران آنها را رعایت نکرده است.

با این حال، در بسیاری از کشورهای دنیا، چنین نظری وجود ندارد و استقبال گرم کشورهای حاضر در نشست "دی هشت" از آقای احمدی نژاد نشان می دهد که هنوز بسیاری از کشورها نظر متفاوتی در باره ایران و کشمکش های هسته ای این کشور دارند.