شهرداری تهران به پایتخت نشینان آموزش زیباسازی می دهد

تصویری از شمال تهران با ساختمان های بلندمرتبه
Image caption ساخت و سازهای ناهمگون در طی دهه های اخیر، معماری شهری تهران را دستخوش تغییرات بسیار کرده است

سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرده است که در نظر دارد به تهرانی ها چگونگی مشارکت در زیباسازی شهر را آموزش دهد.

جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، روز پنجشنبه هفتم مرداد (۲۹ ژوئیه) با اعلام این خبر گفت که سازمان زیباسازی با برگزاری جشنواره های مشارکت شهروندی و خدمات شهری تلاش خواهد کرد تا ساکنان پایتخت را به مشارکت بیشتر در زمینه زیباسازی شهر تهران فراخوانده و آنها را در این زمینه آموزش دهد.

تهران با جمعیتی نزدیک به هشت میلیون نفر که در طول روز با احتساب کسانی که از حومه این شهر برای کار به آن روانه می شوند شمار حاضران در آن به بیش از ۱۰ میلیون نفر هم می رسد، یک از بزرگترین پایتخت های جهان محسوب می شود.

جمعیت ساکنان تهران و شهرهای حومه آن در مجموع به بیش از ۱۳ میلیون نفر می رسد.

ساخت و سازهای بی رویه و ناهمگون در طی دهه های اخیر معماری شهری تهران را دستخوش تغییراتی کرده است که مورد انتقاد بسیاری از مهندسان شهری قرار گرفته است.

نامتناسب بودن الگوهای معماری به کار گرفته شده در بخش خارجی ساختمان های تجاری و مسکونی با معماری اصیل ایرانی و الگوبرداری از طراحی غربی بدون توجه به خصوصیات فرهنگی و اقلیمی ایران از جمله انتقادهای وارد شده به معماری شهری تهران است.

طی سالهای اخیر انتقاداتی هم به سازمان زیباسازی شهرداری تهران وارد شده است که با نصب برخی آثار ضعیف هنری یا تجاری بر بغرنج تر شدن سیمای تهران افزوده است.

نصب نخل های پلاستیکی، مجسمه های سیمانی کم دوام و بی ارزش از نظر هنری و صدور مجوز نصب بیل بوردهای تبلیغاتی در اکثر خیابان ها و بزرگراه های پایتخت، از موارد انتقادی کارشناسان به فعالیت های شهرداری تهران بوده است.

همزمان صدور مجوزهای ساختمانی بدون نظارت یا راهبرد تدوین شده ای برای حفظ و همخوانی نمای بیرونی ساختمان های شهر تهران، در سالهای اخیر باعث شده است که بسیاری از کوچه باغ ها یا محله های قدیمی این شهر با هجوم ساختمان های بلند مرتبه مواجه شود.

برخی کارشناسان می گویند، هر کدام از این بناهای جدید که اغلب بنابر سلیقه شخصی و با کپی برداری از معماری غربی بازسازی شده اند، چهره ای به دور از هویت معماری ایرانی برای این ابرشهر ایران به ارمغان آورده است.

مطالب مرتبط