مرکز پژوهشها:طرح پول دادن به نوزادان غیرقانونی است

نشان مرکز پژوهشهای مجلس
Image caption مرکز پژوهشهای مجلس می گوید که طرح یک میلیون تومانی آتیه مهر غیرقانونی است.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران گزارشی در باره نتایج پرداخت یک میلیون تومانی دولت به نوزادان منتشر کرده و می نویسد که این طرح در طول بیست سال بیشتر از ۷۵ میلیارد دلار برای دولت هزینه دارد.

برنامه پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان موسوم به "طرح آتیه مهر" به تازگی آغاز شده و بر اساس آن دولت به هر نوزادی که از امسال متولد می شود یک میلیون تومان پرداخت می کند و بر اساس طرح دولت، در سالهای بعد نیز هر ساله یکصد هزار تومان به این افراد پرداخت خواهد شد.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود می نویسد که این طرح موجب متعهد شدن دولت ها به پرداخت بیشتر از ۷۵ هزار میلیارد تومان( ۷۵ میلیارد دلار) برای بیست سال آینده خواهد شد.

از نظر این مرکز وابسته به مجلس ایران، این طرح نه فقط برای دولت کنونی بلکه برای دولت های بعد نیز "تعهدات فراوانی" ایجاد خواهد کرد.

در سال گذشته بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ایران متولد شده اند و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته است که دولت "حتی بدون توجه به نرخ رشد جمعیت، امسال باید مبلغی در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان (یک میلیارد و ۴۰۰) بپردازد."

برآورد های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که مبالغ پرداخت شده دولت به هر نفر (متولدین اولین سال اجرای طرح) در طول بیست سال با سود ۱۵ درصدی حدود ۲۵ میلیون تومان خواهد شد اما اگر نرخ تورم در بیست سال آینده یعنی سال ۱۴۰۹ حتی ده درصد باشد، ارزش واقعی این ۲۵ میلیون تومان حدود سه میلیون ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بنابر این پیش بینی، اگر تورم بیست سال دیگر ۱۵ درصد باشد این ۲۵ میلیون تومان تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می ارزد و اگر هم تورم ۲۰ درصد باشد ارزش این پول در بیست سال دیگر ۶۶۰ هزار تومان بیشتر نخواهد بود.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می گوید که اگر پدر و مادرها نیز ماهیانه حداقل ۲۰ هزار تومان به این حساب اضافه کنند، وقتی این بچه بزرگ شد در حسابش ۱۲۰ میلیون تومان پول خواهد داشت که می تواند از آن برای اشتغال، مسکن و ازدواج استفاده کند.

این طرح منتقدان زیادی دارد و برخی می گویند که آقای احمدی نژاد این برنامه را برای کنار گذاشتن طرح کنترل جمعیت به اجرا گذاشته است.

Image caption کسانی که بحث های کنترل جمعیت و شعار دو بچه کافی است را مطرح می کنند، افرادی هستند که در محدوده دنیای مادی فکر کرده و تصمیم می گیرند.

آقای احمدی نژاد در روزی که اولین حساب برای تعدادی از نوزادان متولد امسال باز شد، گفت که "کسانی که بحث های کنترل جمعیت و شعار دو بچه کافی است را مطرح می کنند، افرادی هستند که در محدوده دنیای مادی فکر کرده و تصمیم می گیرند".

پیش از این آقای احمدی نژاد با مقایسه امکانات فعلی کشور با نیم قرن پیش که خانواده ها پراولاد تر بودند، طرح کنترل جمعیت را طرحی در راستای سیاست غربی ها عنوان کرده و گفته بود که "در ایران ۱۵۰ میلیون نفر می توانند در رفاه زندگی کنند، این درحالی است که جمعیت ما نصف این رقم است."

منتقدان این طرح می گویند مواضع آقای احمدی نژاد با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در مورد جمعیت مغایر است.

طرحی در مقابل سیاست کنترل جمعیت

سیاست کنترل جمعیت در سال های نخستین پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران متوقف شد که پیامد آن رشد سریع جمعیت در دهه ۶۰ بود، به طوری که مدرسه های چند نوبتی یکی از نمونه های آن بود.

این مشکلات باعت شد مقامات ایران، سیاست کنترل جمعیت را در پیش گیرند و در پی آن قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس ایران رسید و رشد سریع جمعیت کنترل شد.

در طول هشت سال جنگ ایران و عراق، جمعیت ایران رشد حیرت انگیز و انفجاری سالانه ۳.۹ درصدی را تجربه کرد که ۴۰ درصد بیشتر از دوره های مشابه قبلی بود اما با اجرای طرح کنترل جمعیت، اکنون رشد جمعیت ایران به ۱.۵ درصد رسیده است.

انتقاد دیگر که از نظر منتقدان به این طرح وارد است، نداشتن قانون مصوب مجلس است. همان انتقادی که مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر آن انگشت گذاشته است.

طرح پرداخت پول به نوزادان از سوی دولت تهیه و به اجرا گذاشته شده است اما مرکز پژوهشی وابسته به مجلس تاکید دارد که این کار تعهدات زیادی را در آینده ایجاد خواهد کرد بر اساس قانون اساسی تصمیم گیری در باره "ایجاد چنین تعهداتی" به عهده مجلس است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که این طرح علاوه بر آن که مجوز قانونی ندارد "با قوانین موجود کشور از جمله مقررات مالی قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی مغایر است."

دولت می گوید که مشکلی از لحاظ قانونی و بودجه ای برای اجرای این طرح وجود ندارد ولی مرکز پژوهشها تاکید دارد که اجرای این طرح تنها در سال جاری با کسری حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان رو به رو خواهد بود.

مطالب مرتبط