گربه های مشهدی عقیم می شوند

گربه ایرانی
Image caption طرح عقیم سازی، شامل تله و گرفتن گربه ها، عقیم سازی هر دو جنس نر و ماده و سپس رها سازی آنهاست.

طرح آزمایشی عقیم سازی گربه های مشهد، با مجوز شرعی مراجع تقلید اجرا می شود.

علی نجفی، مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهری مشهد، دوشنبه اول شهریور (23 اوت) به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا گفت: "اجرای طرح عقیم سازی با همکاری انجمن حمایت از حیوانات و با استفاده از تله و قفس های مخصوص انجام می شود. ابتدا گربه ها به روش زنده گیری به دام افتاده ، سپس در کلینیک توسط دامپزشکان متخصص جراحی، عقیم می شوند".

آقای نجفی با بیان این که پس ازجمع آوری گربه های ولگرد، عقیم سازی آن ها با روش های بهداشتی و بدون آزار و اذیت انجام می شود، گفت:"در گذشته به دلیل معذوریت های شرعی نمی توانستیم گربه ها را معدوم کنیم، اما با پیگیری های متعدد و استفتا از چندتن از مراجع تقلید، توانستیم مجوز عقیم سازی گربه ها را بگیریم".

این مقام شهری مشهد، هدف از اجرای این طرح را کنترل جمعیت گربه های ولگرد دانست که یکی از معضلات شهری در حوزه بهداشت است.

آقای نجفی، به طرح جمع آوری سگ های ولگرد و معدوم سازی آنان به روش "مرگ با ترحم" که پیش از این در مشهد اجرا شده اشاره کرد که مردم و مسئولین از آن استقبال خوبی کرده بودند.

هفته گذشته حمید رسولی، معاون فنی اداره دامپزشکی مازندران از سگ های ولگرد، گربه ها و موش ها به عنوان حیوانات ناقل بیماری در شهرها نام برده بود و گفته بود آن ها، سلامت مردم را تهدید می کنند.

آقای رسولی با اشاره به این که بسیاری از سگ های رها شده در استان مازنداران، وحشی شده اند گفته بود:" موفقیت در اجرای طرح زنده گیری حیوانات شهری، باید از حمایت مناسب مالی دولت برخوردار باشد و همکاری بخش خصوصی را نیز به همراه داشته باشد".

پیش از این و در پاییز ۱۳۸۷ محمد حسن امراللهی، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهردای تهران از اجرای طرح عقیم سازی گربه ها در تهران خبر داده بود و گفته بود که قرار است این طرح به صورت آزمایشی در مناطق هفت و یازده اجرا شود.

هدف از این اجرای این طرح، جلوگیری از افزایش تعداد گربه ها در شهر تهران اعلام شده بود.

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جمع آوری حیوانات موذی از سطح شهر در زمره وظایف سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری است.

مطالب مرتبط