جاسبی: دانشگاه آزاد استادان بازنشسته را جذب می کند

عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Image caption آقای جاسبی مجموعه آموزشی پردیس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال را افتتاح کرد

عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران، می گوید که استادان بازنشسته دانشگاه های دولتی، برای تکمیل و بهبود کادر هیات علمی، جذب دانشگاه آزاد می شوند.

آقای جاسبی، در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی پردیس دانشگاه آزاد تهران گفت: "از میان اعضای هیات علمی بازنشسته، افرادی که از نظر سنی شرایط و امکان خدمت دارند و افرادی که در مرتبه علمی دانشیار و استاد هستند، برای واحدهای تهران جذب می شوند."

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه آزاد همچنین از اراده این نهاد آموزشی برای نزدیک کردن نسبت تعداد اعضای هیات علمی به تعداد دانشجو و "بهبود هرم اعضای هیات علمی به استاندارد های روز" خبر داده است.

طی ماههای گذشته، موضوع بازنشسته شدن تعدادی از اساتید دانشگاه های دولتی، موضوع مناقشه میان نهادهای آموزش عالی و مخالفان و منتقدان دولت بوده است.

مخالفان دولت می گویند از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، موارد متعددی از فشار بر دانشگاه ها و بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه صورت گرفته و انگیزه بسیاری از این فشارها و بازنشستگی ها سیاسی بوده است.

وزارت علوم اگرچه سیاسی بودن این بازنشستگی ها را رد کرد اما کامران دانشجو، وزیر علوم گفته بود: "شما حق ندارید کسی را در دانشگاه ها جذب کنید که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند. ... شفاف و واضح می گویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند."

بازنشستگی یکی از اساتید قدیمی و رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پایه زنجان در ماه گذشته هم با واکنش و اعتراض برخی از دانشگاهیان و منتقدان دولت مواجه شد.

طی سالهای گذشته، استخدام اساتید بازنشسته دانشگاه های دولتی در دانشگاه آزاد و موسسات غیردولتی آموزش عالی در ایران، همواره یکی از سیاست های نهادهای آموزشی غیر دولتی بوده است که در رقابت با بخش دولتی تلاش کرده اند کیفیت اعضای هیات علمی خود را بهبود ببخشند اما تاکنون این استخدامها کمتر در رسانه ها مطرح می شده است.

مطالب مرتبط