رئیس سازمان زندان ها: در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد

اسماعیلی
Image caption رئیس سازمازن زندان ها ایران را یکی از پیشروترین کشورها از لحاظ امکانات زندان ها در جهان دانست

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور با بیان این که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد گفته است: "این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها نیز بسیار کم است."

سخنان آقای اسماعیلی در حالی بیان می شود که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، جرمی به نام جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده است و حتی شرایطی برای متهمان سیاسی، محاکمه و دادگاه های آنها نیز پیش بینی شده است.

او در ادامه با بیان اینکه تنها چند کشور در جهان از لحاظ فضا و امکانات داخل زندان از ایران جلوتر هستند گفت: "هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران، گستره فعالیت فرهنگی، حرفه آموزی، مشاوره روان درمانی و اشغال هنرآموزی را در زندان ها ندارد."

رئیس سازمان زندانهای ایران در ارتباط با برنامه های ویژه مراقبت ها در زندان گفت:"در سال جاری برنامه های نرم افزاری متنوعی از جمله ارتقای وضعیت زندانبانی و برنامه های فرهنگی مانند دین، اخلاق، نماز برای اصلاح امور زندانیان انجام داده ایم."

آقای اسماعیلی بهداشت شخصی زندانیان در بدو ورود به زندان را نامناسب توصیف کرد و افزود که "با ارائه برنامه های فرهنگی سعی در بهبود این شرایط داریم."

رئیس سازمان زندانهای ایران مرخصی را حق زندانیان ندانست و گفت که زندانیان تنها در صورت شرکت مدام در جلسات اصلاح و تربیت می توانند به مرخصی بروند.

او با اشاره به واقعی بودن آمار زندانیان ایرانی و دروغین بودن آمار زندانیان دیگر کشورهای جهان گفت:" اگر جرائم مواد مخدر را از آمار ایرانیان زندانی کم کنیم، سرآمد بسیاری از کشورهای جهان هستیم."

مطالب مرتبط