ایرانیان متقاضی پناهندگی سیاسی در یونان لبهای خود را دوختند

درگیری های انتخابات سال گذشته
Image caption در جریان درگیری های پس از انتخابات سال گذشته بسیاری از ایران گریخته و تقاضای پناهندگی کردند

یک گروه از ایرانیانی که می گویند از ترس حکومت فرار کرده اند در واکنش به خودداری یونان از اعطای پناهندگی سیاسی و به منظور جلب حمایت های جهانی دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده اند.

هفت تن از ۳۶ نفری که اعتصاب غذا کرده اند، لبهای خود را نیز دوخته اند. در میان آنها مادری که یکسال پیش تقاضای پناهندگی کرده بود و پدر سه فرزند که ۱۲ سال پیش درخواست پناهندگی کرده دیده می شوند.

اشکان یوسفی سخنگوی این معترضان به ملکوم باربانت خبرنگار بی بی سی در آتن گفته است: "اینها پناهنده سیاسی هستند. اگر به ایران بازگردند، قطعا یا حکم اعدام در انتظار آنهاست، یا حبس ابد، و یا آنقدر شکنجه می شوند که می میرند. هر چه سریعتر باید به آنها پناهندگی اعطا شود. متاسفانه دولت یونان برخی از آنها را حتی مورد مصاحبه قرار نمی دهد."

برخی از این افراد که در اردوگاهی در بیرون از دانشگاه آتن تجمع کرده اند بیهوش و به بیمارستان منتقل شده اند.

یونان بدلیل سوابقی که در زمینه کمک به پناهندگان دارد مورد انتقادات جهانی قرار گرفته است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وضعیت پناهندگان در یونان را بحران انسانی خوانده و گفته است نباید در اروپا چنین شرایطی وجود داشته باشد.

بر اساس آمارهای جهانی یونان تنها به کمتر از یک درصد از متقاضیان، پناهندگی اعطا می کند.

کمیسیون اروپا از آنچه نقض تعهدات بین المللی آتن خوانده انتقاد کرده است. نود درصد از افرادی که بطور غیرقانونی به اروپا می آیند از یونان وارد می شوند.

مقام های یونان می گویند مهاجران از آسیا، خاورمیانه و آفریقا به این کشور سرازیر شده اند و سایر اعضای اتحادیه اروپا کمک کافی در این زمینه به آتن نمی کنند.

مطالب مرتبط