انتشار گزارشی تازه از 'تبعیض قومی و دینی' در ایران

نشان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
Image caption فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از رفتار ایران با اقلیت های قومی و دینی شدیدا انتقاد کرده است

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از تبعیض قومی و دینی "گسترده" در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران خبر داده است.

در این گزارش که با عنوان "رویه پنهان ایران" در اکتبر ۲۰۱۰ (مهر ۱۳۸۹) منتشر شده، آمده است که ایران با اعمال این تبعیض ها "به صراحت" تمامی عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که در آنها عضویت دارد، نقض می کند.

در بخش نتیجه گیری این گزارش آمده است: "رژیم ایران خواست مسالمت آمیز احترام به حقوق اقلیت ھا و رفع تبعیض را با سرکوب و ایجاد وحشت بیشتر، خشونت، دستگیری ھای خودسرانه، شکنجه، محاکمه ھای فوری و اعدام پاسخ می دھد."

این گزارش از مقام های ایرانی خواسته است که "مفاد قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی" این کشور را که مسلمانان غیر شیعه و غیر مسلمانان را مورد تبعیض قرار می دهد اصلاح کنند.

همچنین در این گزارش از حکومت ایران خواسته شده است که به "تبعیض و آزار و اذیت غیرمسلمانان و مسلمانان اهل سنت، اقلیت های قومی و آزار منظم اقلیت بهایی" پایان دهد.

این گزارش همچنین از نهادهای بین المللی خواسته است که موضوع تبعیض اقلیت ها را در چارچوب روابط و گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه مطرح کنند و نتایج مورد اشاره در این گزارش را که قرار است طی قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد، مورد توجه قرار دهند.

این فدراسیون همچنین از سازمان بین المللی کار خواسته است که در چارچوب کنوانسیون ۱۱۱ سازمان بین المللی کار درباره تبعیض (استخدام و اشتغال) که ایران تصویب کرده، به موضوع "تبعیض سیستماتیک" در زمینه اشتغال توجه نشان دهد.

مطالب مرتبط