پژواک: نفوذ ايران در عراق؛ واقعيت يا اغراق؟

سفر روز دوشنبه نوری المالکی، نخست وزير عراق به ايران بار ديگر به بحث ها بر سر دامنه نفوذ ايران در عراق دامن زد و اين سوال را پيش کشيد که آيا کليد درهای بسته و بن بست سياسی عراق پس از انتخابات پارلمانی هفت ماه پيش در دستان رهبران جمهوری اسلامی است؟

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار نوری المالکی، با اشاره به تاخیر چند ماهه در تشکیل دولت جدید عراق گفت: "تشکیل هرچه سریع تر دولت و برقراری کامل امنیت، از موضوعات مهم مورد نیاز عراق است ... باید همه مسئولان، سیاستمداران و دلسوزان عراق بر موضوع تشکیل هرچه سریعتر دولت متمرکز شوند."

با وجود ايران، طيفی از سياستمداران عراقی و نيز ناظران جهانی، دست نيافتن احزاب سياسی عراق، به ويژه احزاب شيعه به يک توافق اصولی را نتيجه مداخله ايران در امور عراق می دانند.

در مقابل، طيف ديگری از صاحب نظران، بر اين باورند که اگرچه ايران، همچون برخی قدرت های منطقه ای و بين المللی ديگر، در عراق امروز صاحب نفوذ است اما در ارزيابی ميزان اين نفوذ اغراق می شود.

در برنامه اين هفته، جمشيد برزگر همراه با حمدی ملک، تحليلگر مسايل عراق در لندن و غسان عاشور کارشناس مسايل عراق در بغداد، به همين موضوع پرداخته شده است.

* برنامه رادیویی پژواک به بررسی رویدادها و مباحث مختلفی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران اختصاص دارد. شما می توانید این برنامه را هر پنج شنبه شب در نیمه دوم برنامه جام جهان نما بشنوید. این برنامه صبح هر جمعه هم در برنامه چشم انداز بامدادی تکرار می شود و شما می توانید آن را از وبسایت ما نیز بشنوید و از طریق همین سایت دیدگاه ها و نظرات خود را در باره برنامه یا سخنان میهمانان برنامه به این نشانی بفرستید:

pezhwak@bbc.co.uk