مشاور احمدی نژاد: عملکرد مجمع تشخیص مغایر قانون اساسی است

علی اکبر جوانفکر
Image caption علی اکبر جوانفکر معتقد است که ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تغییر کند

علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران و مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام "مغایر قانون اساسی است".

آقای جوانفکر روز دوشنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) در مصاحبه با روزنامه "خبر" گفت: "قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است؛ اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است."

او با اشاره به پایان یافتن دوره مسئولیت اعضای فعلی مجمع تشخیص مصلحت در اسفند ماه سال جاری، تاکید کرد که معتقد است ترکیب اعضای این مجمع "قطعا باید تغییر کند".

مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی قرار دارد که محمود احمدی نژاد و همکارانش، در موارد متعدد او و نزدیکانش را به کارشکنی در مقابل دولت متهم کرده اند.

تاکید بر ضرورت تغییر قانون اساسی

آقای جوانفکر در بخش دیگری از گفت و گوی خود با روزنامه خبر از "انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی" دفاع کرده است تا "موانع دست و پاگیر" در مقابل انجام وظایف دولت رفع شود.

وی در توضیح مواردی که به نظر او باید در قانون اساسی تغییر کند، به عنوان نمونه به شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و گفته است که این وظایف باید "شفاف شود".

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به نقش قوای سه گانه در کشور گفته است: "اگر به ماهیت قوا توجه کنیم و اندازه آنها و وظایف و انتظاراتی که از قوا می رود را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که قوه مجریه واقعا دریای بی انتهایی است و بقیه در کنار آن مانند یک دریاچه کوچک هستند."

او با تاکید بر اینکه "وقتی حضرت امام فرمودند که مجلس در راس امور است، قطعا منظورشان این نبوده که به لحاظ قانونی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجحیتی به سایر قوا دارد"، اظهار نظر کرده است که طبق قانون اساسی "قوه مجریه دارای اختیارات و مسئولیت های فراوانی است که قابل مقایسه با هیچ یک از دو قوه دیگر نیست."

محمود احمدی نژاد حدود دو ماه پیش، در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفته بود که سخن آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، مربوط به زمانی بوده که کشور را نخست وزیر منتخب نمایندگان مجلس اداره می کرده، اما اکنون قوه مجریه در راس قرار دارد.

این سخن آقای احمدی نژاد، واکنش های شدیدی را در محافل سیاسی ایران برانگیخت؛ تا آنجا که ۱۷۰تن از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به رئیس جمهوری از او خواستند که به جای نفی جایگاه مجلس، به وظایف خود عمل کند.

"برخی افراد مراجع را به دولت بدبین می کنند"

علی اکبر جوانفکر در خصوص رابطه مراجع تقلید و دولت گفته است که مراجع درموضوعات مختلف نظرات متفاوتی دارند که دولت نمی تواند به همه آنها عمل کند و بنابر این بهتر است مطابق "پیش بینی قانون اساسی" نظرات خود را به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کنند، تا اگر وارد تشخیص داده شد به قوای مختلف ارائه شود.

آقای جوانفکر در مورد اصول مشخصی از قانون اساسی که به گفته وی چنین رابطه ای را میان مراجع تقلید و رهبری تعریف می کنند، توضیح بیشتری نداده است.

وی با انتقاد از کسانی که به گفته وی "جوسازی می کنند و به ظاهر از روی دلسوزی برای مراجع، مدعی می شوند که دولت به نظر آنان اعتنا نمی کند"، به دفاتر مراجع تقلید توصیه کرد "مراقب ترفند و تلاش های رندانه برخی افراد و جریان ها باشند".

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران افزود که "بعضی از این افراد که دارای مناصب مهمی هم هستند"، به نزد مراجع تقلید می روند و "می کوشند نسبت به دولت در آنها سوء ظن و بدبینی ایجاد کنند".

روابط تعدادی از مراجع تقلید و رئیس جمهوری، در سال های اخیر به خاطر نارضایتی آنان از برخی اظهارات و مواضع اعضای دولت تیره بوده است.

مطالب مرتبط