طلاق در ایران، بحران یا راه حل

در یک نشست پژوهشی در تهران، اعلام شده که سن طلاق در ایران پائین آمده و آمار طلاق در تهران سه برابر بقیه نقاط کشور است.

حسن حسینی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نشست"طلاق، بحران یا راه حل" گفت که بر اساس تحقیقات، آمار طلاق در تهران سه برابر میانگین کشوری است.

آقای حسینی در این نشست گفت پس از تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین آمار طلاق را دارند و یزد نیز کمترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.

غیر از آماری که در این نشست ارائه شد، دلایل افزایش طلاق بود. آقای حسینی با اشاره به اینکه آشنایی قبل از ازدواج "بحران های کمتری را در طول زندگی ایجاد می کند" گفت: نباید ازدواج را راهی مشروع برای رسیدن فرد به رابطه جنسی سالم دانست. زندگی زناشویی باید به نیازهایی بیش از روابط جنسی متکی باشد، نیاز است که امکان آشنایی بیشتر دختر و پسر فراهم شود.

آقای حسینی ادامه داد: "در حال حاضر نمی توانیم مدارس مختلط داشته باشیم و اخیرا بر روی جداسازی دانشگاه ها کار می شود این جداسازی راه به جایی نمی رساند چرا که باید ذهنمان را جداسازی کنیم ."

این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیکاری، اعتیاد و روابط سرد جنسی بین زوجین را از دیگر دلایل طلاق در ایران عنوان کرد در عین حال طلاق را در مواردی راه حل دانست و گفت: طلاق در برخی موارد چیز بسیار خوبی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مطالعات انجام شده در این بخش گفت در مقایسه میان خانواده هایی که دائما درگیر هستند و خانواده هایی که از هم جدا شده اند، فرزندان خانواده های طلاق از خانواده های متشنج وضعیت بهتری دارند.

افزایش طلاق جوانان

در این نشست یک روزه سه نفر از استادان دانشگاه ها در حالی به بررسی این مشکل در ایران پرداختند که دولت ایران با اجرای با پرداخت انواع وام ها و تسهیلات دیگر سعی دارد تا جوانان را به ازوداج تشویق کند.

شهلا کاظمی پور رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در این نشست با بیان اینکه علت اصلی افزایش طلاق در ایران ازدواج های نادرست است گفت که ازدواج های زودرس منجر به طلاق می شود.

او گفت: البته مسئولان از اینکه من چنین نکته ای را مطرح کنم خوششان نمی آید اما عمدتا ازدواج های زود رس و ازدواج های نیندیشیده است که به طلاق منجر می شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با ارائه آماری در این خصوص گفت براساس آمارهای سال 88 بیشترین واقعه طلاق برای زنان در گروه سنی 20 تا 24 سال و برای مردان از سن 25 تا 29 سال اتفاق افتاده است و این نشان می دهد که پدیده طلاق کم کم به سوی جوان شدن حرکت می کند.

خانم کاظمی پور همچنین به افزایش آمار طلاق توافقی در میان جوانان اشاره کرد و افزود: آمار جدایی به دنبال فقدان درک و تفاهم و بدون درگیری میان زوجین به حدی رسیده است که می توان با اعلام آن هشدار جدی به جامعه داد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با تاکید بر این که بر اساس آمار، طلاق در کشور سیر صعودی دارد، گفت:"موضوع طلاق دیگر محدود به شهرهای بزرگ نیست و می توان این معضل را به راحتی در روستاهایی که در پیشینه خود قرن ها با طلاق بیگانه بودند نیز احساس کرد."

سوسن باستانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا از دیگر سخنرانان این نشست تاکید بیش از اندازه بر روی ازدواج را نادرست دانست و گفت:" تاکید بیش از اندازه بر ازدواج بدون توجه به انگیزه های ازدواج و نوع روابطی که در ازدواج شکل می گیرد و بدون فرهنگ سازی لازم برای ازدواج صحیح اشتباه است."

خانم باستانی با اشاره به اینکه طلاق از نظر هیچ کس پسندیده نیست، اعلام کرد ما حداقل دو برابر آمار طلاق رسمی، طلاق پنهان یا عاطفی داریم.

این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا شروع نادرست ازدواج ها در خیلی از موارد را باعث بروز طلاق عاطفی دانست و در تعریف این نوع طلاق گفت وقتی کاهش چشمگیر رضایت از رابطه و تعاملات مثبت رخ می دهد فرض را بر این می گذاریم که طلاق عاطفی روی داده است.

مطالب مرتبط