تذکر نماینده مجلس به احمدی نژاد در مورد لایحه بودجه

احمدی نژاد در مجلس
Image caption برخی از نمایندگان گفته اند احمدی نژاد عمدا مانع از بررسی دقیق عملیات مالی دولت می شود

یک نماینده مجلس در مورد موعد تقدیم لایحه بودجه به رئیس جمهوری تذکر داده است.

به گزارش خانه ملت - پایگاه اطلاع رسانی مجلس ایران - مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان و مهدیشهر، طی تذکری کتبی به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، از او خواسته است لایحه بودجه سال 1390 شمسی را در موعد قانونی به مجلس ارائه دهد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است حداکثر تا روز 15 آذرماه هر سال لایحه بودجه سال مالی بعد را برای رسیدگی و رای گیری به مجلس تقدیم کند.

اخطار آقای کواکبیان در حالی ارسال شده که اخیرا معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد که دولت در نظر دارد لایحه بودجه را در بهمن یا اسفند سال جاری، یعنی با یک تاخیر دو تا سه ماهه، تحویل مجلس دهد.

در چنین صورتی، از مجلس انتظار می رود که با کاهش زمان بررسی این لایحه، روند تصویب آن را سرعت بخشد به نحوی که قانون بودجه سالانه برای اجرا از اول سال شمسی در اختیار دولت قرار گرفته باشد.

نماینده دولت در توجیه تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده گفت که تدوین بودجه مستلزم در دست داشتن قانون برنامه پنجم است که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

به گفته نمایندگان منتقد دولت، سال گذشته نیز لایحه بودجه با دو ماه تاخیر تقدیم مجلس شد و دولت در ارسال لایحه برنامه پنجم نیز، که دیماه سال گذشته در اختیار مجلس قرار گرفت، تاخیر کرد.

آقای کواکبیان در تذکر خود گفته است که اگر دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم نکند، نمایندگان مجبورند در فرصتی کوتاه، لایحه را به صورت یک دوازدهم بررسی کنند.

در چنین صورتی، مجلس می تواند پس از آغاز سال مالی نیز همچنان به بررسی لایحه بودجه ادامه دهد و به جای تصویب منابع مالی درخواستی دولت برای تمامی سال، تا پایان بررسی و تصویب لایحه، صرفا نیاز مالی دولت را به شکل ماهانه تامین کند.

تاخیر و بی نظمی در ارسال لوایح مالی، به خصوص بودجه سالانه، از جمله مواردی است که باعث بروز اختلاف بین مجلس و دولت محمود احمدی نژاد شده است.

در نامه ای که اخیرا نمایندگان مجلس در کارگروه حل اختلاف با دولت خطاب به دبیر شورای نگهبان ارسال داشتند، محمود احمدی نژاد متهم شد که به منظور جلوگیری از بررسی دقیق لوایح بودجه توسط نمایندگان، عمدا این لوایح را با تاخیر به مجلس ارسال می کند.

علاوه بر تاخیر در ارسال لوایح بودجه، نمایندگان مجلس در کارگروه حل اختلاف گفته اند که دولت آقای احمدی نژاد با تغییرات مکرر در ردیف های بودجه، مانع از تخصیص و بررسی دقیق بودجه شده است.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان برنامه ریزی، محتوای لایحه برنامه توسعه را که توسط دولت فعلی تهیه و به مجلس ارائه شده است مورد انتقاد قرار داده و آن را فاقد خصوصیات یک سند برنامه ای جدی دانسته اند.

در مقابل، آقای احمدی نژاد این نحوه برنامه نویسی را یکی از ابتکارات دولت خود قلمداد کرده است.

مطالب مرتبط