نظرخواهی بی بی سی: فساد مهمترین موضوع گفتگو در جهان

فساد اداری و اقتصادی مهمترین موضوع گفتگو و عامل نگرانی در میان بسیاری از مردم جهان است.

براساس نتیجه تحقیقاتی که به سفارش بی بی سی صورت گرفته، فساد یکی از مسایلی است که مردم در کشورهای مختلف بیش از همه درباره آن گفتگو و نسبت به وجود آن احساس نگرانی و ناخرسندی می کنند و بسیاری از آنان، برای این پدیده اهمیتی بیش از مسایل دیگر قایل هستند.

این نتیجه گیری براساس نظرخواهی از چند هزار پرسش شونده در کشورهایی در نقاط مختلف جهان به دست آمده و نشان می دهد که ۲۱ درصد از پرسش شوندگان، یعنی بیش از یک نفر در هر پنج نفر، دست کم یک بار طی یک ماه قبل از انجام مصاحبه با دوستان و اعضای خانواده در مورد وجود فساد صحبت کرده بود.

به این ترتیب، وجود فساد مهمترین موضوع مورد گفتگو بوده و پس از آن، مساله تغییرات آب و هوا (۲۰ درصد)، فقر شدید و گرسنگی (۱۸ درصد)، بیکاری (۱۶ درصد) و افزایش بهای مواد غذایی و سوخت (۱۵ درصد) موضوعات اصلی گفتگو با خانواده و دوستان پرسش شوندگان را تشکیل می داده است.

این گزارش با عنوان "جهان سخن می گوید" همزمان با فرا رسیدن "روز جهانی مبارزه با فساد" انتشار یافته که از مناسبت های اعلام شده توسط سازمان ملل متحد است.

نظرخواهی توسط موسسه گلوب اسکن GlobeScan به سفارش بی بی سی انجام گرفته و نشان می دهد که احتمال اینکه فساد اداری و اقتصادی موضوع گفتگو در میان شهروندان کشورهای در حال توسعه قرار گیرد به مراتب بیش از مردم کشورهای پیشرفته جهان است.

به عنوان مثال، ۶۳ درصد از پرسش شوندگان در کنیا گفتند که طی یک ماه قبل از انجام مصاحبه، موضوع فساد در گفتگوهای آنان با دوستان و اعضای خانواده مطرح شده بود و این رقم برای پرسش شوندگان در نیجریه ۴۹ درصد، در اندونزی ۴۵ درصد، و در هند ۳۰ درصد بوده است.

Image caption از حساسیت مردم کشورهای ثروتمند به بحران گرمایش زمین کاسته و بر حساسیت شهروندان کشورهای کم درآمد افزوده شده است

البته موضوع فساد چه در داخل و چه در خارج، در کشورهای پیشرفته نیز مورد توجه بوده و در ایتالیا ۱۴ درصد از پرسش شوندگان طی یک ماه قبل از انجام مصاحبه درباره آن گفتگو کرده بودند و این موضوع در گفتگوهای ۱۳ درصد از مصاحبه شوندگان اسپانیایی و ۱۱ درصد از مصاحبه شوندگان کانادایی هم مطرح شده بود.

در بخش دیگری از این بررسی، از پرسش شوندگان خواسته شد تا چهارده موضوع مهم جهانی را از لحاظ اهمیت نسبی و دفعات طرح آنها در گفتگوهای خصوصی طبقه بندی کنند که در این بخش نیز، فساد به عنوان یک معضل جهانی در رده دوم قرار گرفت.

در این بخش، ۶۹ درصد از پرسش شوندگان گفتند که گرسنگی و فقر مفرط را مهمترین معضل جهانی می دانند اما بازهم، ۶۸ درصد از آنان فساد را از لحاظ اهمیت جهانی در رده اول قرار دادند.

پرسش شوندگان در تمام کشورهایی که این نظرسنجی در آنها اجرا شد، به استثنای چهار کشور، همگی گفتند که فساد اداری و اقتصادی "مساله ای بسیار جدی" است.

براساس نتایج به دست آمده، ۹۶ درصد از پرسش شوندگان در برزیل چنین نظری داشتند و همین رقم در مصر ۹۱ درصد، در کلمبیا ۸۸ درصد، در فیلیپین ۸۷ درصد و در کنیا ۸۶ درصد بود و در چین به ۷۳ درصد، در ایالات متحده به ۶۸ درصد، در روسیه به ۶۷ درصد و در هند به ۶۶ درصد رسید.

در میان اروپائیان، پرسش شوندگان ایتالیایی (۷۲ درصد) بیش از سایرین فساد را موضوعی جدی عنوان کردند.

مسایل مهم جهانی

پس از موضوع فساد، آلودگی محیط زیست مهمترین موضوع مورد بحث و عامل نگرانی پرسش شوندگان در این تحقیقات بود و ۶۴ درصد از آنان این باور را مطرح کردند.

تروریسم (با ۶۱ درصد)، نقض موازین حقوق بشر و تورم بهای مواد غذایی و سوخت (هرکدام با ۵۹ درصد) به عنوان دیگر عوامل مهم نگرانی در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

این بررسی نشان داد که اگرچه تغییرات آب و هوایی موضوعی مهم برای گفتگو بوده است اما تنها ۵۶ درصد از پرسش شوندگان نسبت به آن احساس نگرانی کردند و درنتیجه، این پدیده به عنوان یک مساله مهم جهانی در رده هشتم قرار گرفت.

به نظر می رسد که پس از شکست اجلاس جهانی آب و هوا در کپنهاگ که اواخر سال گذشته میلادی برگزار شد، از شدت واهمه مردم در کشورهای صنعتی جهان نسبت به عواقب گرمایش زمین به طرز قابل توجهی کاسته شده اما اینک شمار بیشتری از شهروندان کشورهای در حال توسعه، مانند چین، برزیل، هند و روسیه این مساله را عاملی برای نگرانی تلقی می کنند.

در مقایسه با نتایج به دست آمده در نظرخواهی مشابه در سال ۲۰۰۹ میلادی، شمار پرسش شوندگان نگران از عواقب تغییرات آب و هوا در بریتانیا ۱۲ درصد، در ایالات متحده ۷ درصد، در فرانسه ۱۱ درصد، در کانادا ۱۱ درصد، در آلمان ۶ درصد، در اسپانیا ۱۸ درصد و در ژاپن ۱۲ درصد کاهش یافته اما همین ارقام در برزیل ۷ درصد، در چین ۹ درصد، در روسیه ۱۰ درصد و در هند ۱۹ درصد بیشتر شده است.

در آمریکا، احتمال اینکه شهروندان طی یک ماه منتهی به زمان نظرخواهی در باره شرایط اقتصاد جهانی با دوستان و اعضای خانواده گفتگو کرده باشند ۳۳ درصد بود در حالیکه تنها ۱۵ درصد از پرسش شوندگان به موضوع تغییرات آب و هوا پرداخته بودند و تروریسم و سایر مسایل زیست محیطی هر کدام در گفتگوهای ۱۵ درصد از آنان به نحوی مورد اشاره قرار گرفته بود.

در این تحقیقات، مقایسه نتایج به دست آمده از نظر خواهی در کشورهای مختلف نیز جالب است.

به عوان مثال، شمار پرسش شوندگان چینی که گفتند طی یک ماه منتهی به انجام نظرسنجی، دست کم یک بار درباره تغییرات آب و هوا گفتگو کرده بودند به ۲۷ درصد کل پرسش شوندگان چینی رسید در حالیکه این رقم در مورد موضوع شرایط اقتصادی جهانی ۱۵ درصد بود.

در مقابل، ۳۳ درصد پرسش شوندگان آمریکایی موضوع شرایط اقتصادی جهانی را مهمتر از تغییرات آب و هوا (۱۵ درصد) دانسته بودند.

نظرخواهی اخیر، که جزئیات آن در سایت موسسه مجری این طرح تحقیقاتی در دسترس است، براساس مصاحبه رو در رو، از طریق تلفن و استفاده از ارتباط اینترنتی (تنها در مورد پرسش شوندگان در ژاپن) بین تایخ ۲۴ ژوئن تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۰ تهیه شده است.

در این نظرخواهی، بیش از سیزده هزار پرسش شونده با شرایط گوناگون در بیست و شش کشور واقع در نقاط مختلف جهان شرکت داشتند هر چند در نه کشور، تنها از ساکنان شهرها برای این منظور استفاده شد.

کشورهایی که برای این منظور انتخاب شدند عبارت بودند از ایالات متحده و کانادا (آمریکای شمالی)، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پرو، شیلی، مکزیک (آمریکای لاتین)، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان (اروپا)، مصر و ترکیه (آسیا)، کنیا، غنا و نیجریه (آفریقا)، فیلیپین، اندونزی، چین، هند، استرالیا، پاکستان و ژاپن (آسیا و اقیانوسیه).

در کشورهای برزیل، چین، کلمبیا، اکوادور، مصر، اندونزی، مکزیک، فیلیپین و ترکیه، نمونه گیری به ساکنان مناطق شهری منحصر بود.

مطالب مرتبط