گفت و گو با کمال خرازی، رئیس ستاد تبلیغات جنگ

کمال خرازی، که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد شد و در دولت محمد خاتمی وزیر امور خارجه این کشور، در دوره جنگ هشت ساله ایران و عراق، رئیس ستاد تبلیغات جنگ بود.

این ستاد به منظور تمرکز و یکدستی در اخبار مربوط به جنگ و همچنین حفظ اسناد آن تشکیل شد.

شهریار رادپور از بخش فارسی رادیو بی بی سی، در هنگام سفر کمال خرازی به لندن با او گفت و گو کرد.

آقای خرازی به عنوان رئیس ستاد تبلیغات جنگ، نه تنها دعوت بی بی سی فارسی را برای یک مصاحبه رادیویی پذیرفت بلکه حتی شیوه معمول آن زمان مقامات ایران را که خواستار پیش دریافت سئوال ها بودند کنار گذاشت و به تمام سئوال ها پاسخ داد.