مصباح یزدی: مبادا سر سپردگان بیگانه در دولت نفوذ کنند

محمد تقی مصباح یزدی

محمد تقی مصباح یزدی، یکی از بانفوذترین حامیان محمود احمدی نژاد در میان روحانیون شیعه ایران، نسبت به نفوذ کسانی که او "سرسپرده بیگانگان" خوانده به درون دولت هشدار داده است.

آقای مصباح یزدی با اشاره به وقایع نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران و دوران رهبری آیت الله خمینی گفت: "اگر دیروز فردی در دولت اسلامی در دوره امام موقعیتی داشت و بعد خیانت کرد، امروز هم ممکن است کسانی وارد دولت اسلامی شده و مورد توجه دیگران نیز قرار بگیرند و خیانتی بزرگتر از خیانت آنروز نسبت به انقلاب انجام دهند."

او که این سخنان را در دیدار با اعضای سپاه پاسداران مطرح می کرد، هشدار داد که "مبادا کسانی در دولت نفوذ کنند و بعد مشخص شود آنها از سرسپردگان بیگانگان بوده اند."

برخی از تحلیلگران مسائل ایران از آقای مصباح یزدی به عنوان یکی از نظریه پردازانی نام می برند که محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در دولت ایران از نظر فکری خود را وابسته به او می دانند.

با این حال، او از منتقدان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی نژاد است و به نظر می رسد هشدار تازه او هم متوجه آقای رحیم مشایی و نزدیکان او باشد.

آقای مصباح یزدی تابستان گذشته و پس از برگزاری همایش ایرانیان که با حواشی بسیاری برای آقای رحیم مشایی همراه بود، گفته بود: "ما عهد اخوت با کسی نبسته ایم" و اگر کسی از اسلام منحرف شد "اول تذکر می دهیم و بعد بر او چوب خواهیم زد."

'آیت الله خامنه ای عظیم ترین نعمت است'

آقای مصباح یزدی که از طرفداران اصلی آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران به شمار می رود در تازه ترین اظهار نظر خود گفت: "به خدا قسم نعمتی را به عظمت نعمت وجود آیت الله خامنه ای سراغ ندارم."

او همچنین با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در ایران و جهان و واکنش رهبر ایران به این وقایع گفته است که آقای خامنه ای از نظر ویژگی هایی همچون "روشن بینی، شجاعت، تدبیر، صداقت، بزرگواری، بزرگ منشی و گذشت، سرآمد هستند و اگر نمی دیدیم، نمی توانستیم باور کنیم که غیر از معصوم، فردی با این صفات ممکن است وجود داشته باشد."

آقای مصباح یزدی پیش تر نیز آیت الله خامنه ای را "نمونه و سایه ای از شخصیت ائمه در همه ابعاد" خوانده بود.