افزایش پانزده تا بیست درصدی کرایه تاکسی در ایران

عکس یک تاکسی پیکان در ایران

مرتضی تمدن، استاندار تهران، بهای جدید خدمات تاکسی و ماشین های کرایه ای در تهران را اعلام کرد.

آقای تمدن امروز (پنجشنبه ۹ دی - ۳۰ دسامبر) گفت: "قیمت سرویس دهی تاکسی ها و آژانس های درون شهری در شهر تهران حداکثر ۱۵ و در شهرهای غیر از تهران حداکثر ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت."

طی چند سال اخیر در ایران، کرایه تاکسی و ماشین های کرایه، معمولا در پایان هر سال و یا همزمان با افزایش بهای بنزین تغییر می یافت.

اکنون با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش چشمگیر برابری بهای بنزین، گازوئیل و گاز خودرو، انتظار می رود که بهای کرایه تاکسیدستخوش تغییر شود.

افزایش کرایه تاکسی ها در ایران، معمولا نشانه ای از آغاز موج تازه ای رشد تورم و افزایش قیمت ها بوده است.

اما به گفته استاندار تهران، با همکاری اتحادیه ها و دستگاههای نظارتی، همزمان با اعلام بهای جدید، بر روند افزایش کرایه تاکسی ها نظارت می شود و از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده افزایش بی رویه کرایه تاکسی ها به مرکز شکایات تاکسیرانی در تهران و شهرستان ها تلفن کنند.

مطالب مرتبط