'پوشش مناسب' برای مراجعه کنندگان به مجلس ایران طراحی می شود

تصویری از دو ماشین نیروی انتظامی ایران
Image caption در ماه های اخیر، نمایندگان مجلس ایران و برخی مراجع تقلید شیعه در قم انتقاد های تندی از وضعیت پوشش زنان در ایران داشته اند

فاطمه رهبر، نماینده مجلس ایران می گوید که برای مراجعان و میهمانان مجلس، پوشش مناسب طراحی می شود تا "افراد مراجعه کننده به مجلس، پوشش مناسب و حجاب اسلامی و شئونات دینی را در ظاهر خود رعایت کنند."

به گزارش ایلنا، خانم رهبر (شنبه ۱۶ بهمن) گفت که پس از در نظر گرفتن "پوشش ویژه" برای خبرنگاران پارلمانی رسانه های داخل ایران، "اکنون گام بعدی مجلس می تواند این باشد که در رابطه با مراجعین و میهمانانی که در مجلس حاضر می شوند، وارد عمل شود."

به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس ایران، معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد طراحی پوشش ویژه برای خبرنگاران پارلمانی رسانه های داخل ایران موافقت کرده است و "پیش بینی شده تا لباس های مورد نیاز، منطبق بر سلیقه خبرنگاران از لحاظ زیبایی و با حفظ شئونات اسلامی" تهیه و در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

خانم رهبر همچنین گفت که پیشنهاد "لباس های ویژه" برای خبرنگاران به سازمان ها و ارگان های دیگر هم "توصیه" شده است که در صورت تمایل، آنها نیز برای خبرنگاران "لباس ویژه" طراحی کنند.

همه زنان ایرانی ملزم به استفاده از روسری هستند، اما درباره نحوه سر کردن روسری و شکل پوشش زنان اختلاف نظر وجود دارد و از واژه هایی مثل "بد حجاب" و درباره برخی از زنان استفاده می شود.

نحوه پوشش زنان و مردان همواره در ایران بحث انگیز بوده و جمهوری اسلامی سعی کرده از طریق پلیس، بسیج و نهادهایی نظیر ستاد امر به معروف، جوانان را با تهدید و تشویق به آنچه می پسندد، وادار کند.

البته مخاطب دولت و حکومت عمدتا زنان بوده اند. پوشش حجاب اسلامی برای زنان در ایران اجباری است ولی در همه سی سال گذشته بین مقامات ایران درباره نحوه این پوشش اختلاف نظر وجود داشته است.

در ماه های اخیر، نمایندگان مجلس ایران و برخی مراجع تقلید شیعه در قم و امامان جمعه انتقاد های تندی از وضعیت پوشش زنان در ایران داشته اند.

مطالب مرتبط