اجرای طرح پزشک خانواده در ایران آغاز شد

اجراى طرح پزشك خانواده از روز شنبه ۲۳ بهمن (۱۲ فوريه) به طور رسمى در سه استان ايران آغاز شد.

صادق محصولى، وزير رفاه و تامين اجتماعى و مرضيه وحيد دستجردى وزير بهداشت از طريق ويدئو كنفرانس با حضور در مراسم افتتاح رسمى طرح پزشك خانواده آغاز به كار اين طرح در استان هاى سيستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختيارى را اعلام كردند.

مرضيه وحيد دستجردى با اشاره به طرح پزشك خانواده گفت كه از اين پس پزشك به دنبال درمان بيمارى فرد مى رود و پرونده بيمار نيز به صورت الكترونيك ارجاع مى شود.

وزير بهداشت همچنين گفت: كه اگر بيمار "به بسترى نياز داشت اين كار بنا به دستور پزشك خانواده انجام خواهد شد و هيچ كس در نوبت مراجعه نخواهد ماند."

به گفته خانم وحيد دستجردى، پزشك خانواده مسئول سلامت بيمار است و بايد به او مشاوره بهداشتى دهد كه هزينه اين مشاوره ها رايگان است و هزينه هاى درمانى هم توسط بيمه پرداخت مى شود.

طرح پزشك خانواده در برنامه پنج ساله چهارم توسعه پيش بينى شده بود كه يك سال پيش اجراى آن به پايان رسيد. بر اساس اين طرح دولت طرح بيمه روستائيان را از سال ۱۳۸۳ آغاز كرد.

طرح پزشك خانواده، يك تيم پزشكى است كه در آن پزشك، بهورز، ماما يا پرستار و ... حضور دارند و آنها بايد در بخش هاى پيشگيرى بيماريها، آموزش، ارتقاى سلامت بيماران را تحت نظر داشته باشند.

براى همين در طرح پزشك خانواده پيش بينى شده كه خدمات در سه سطح ارائه شود. سطح اول كه در آن تيم سلامت اعم از پزشك عمومى، بهورز، ماما خدماتى را به صورت سرپايى ارائه مى دهند و در صورت لزوم بيمار به سطح دوم ارجاع داده مى شود.

سطح دوم در پزشك خانواده، پزشكان متخصص هستند كه بيماران معرفى شده از سوى پزشك عمومى خانواده را مى پذيرند و كار آنها تشخيص و درمان سرپايى يا بسترى كردن بيماران است و آنها گزارش خود را به پزشك عمومى (پزشك خانواده) اعلام مى كنند.

Image caption مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت از اجرای طرح پزشک خانواده در سه استان ایران خبر داد.

در صورتى كه پزشكان متخصص ضرورى تشخيص بدهند كه فرد بيمار نياز به خدمات و مراقبت هاى خاص دارد او را به پزشكان فوق تخصص معرفى مى كنند كه به آن سطح سوم گفته مى شود.

اجراى طرح پزشك خانواده با دشواريهاى زيادى همراه بوده و بنابر گزارشها رسمى همچنان موانع زيادى پيش روى اجراى اين طرح قرار دارد.

شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكى ايران، در حاشيه همايش "برنامه پزشك خانواده، راهكارها و چالشها" مى گويد اشكالات بر سر راه اجراى اين طرح وجود دارد.

آقاى صدر گفت: "هم اكنون ۲۰ ميليون نفر از مردم كشور دفترچه بيمه ندارند و نزديك به ۲۰ ميليون نفر نيز داراى ۲ دفترچه بيمه هستند و اين در حقيقت براى ۷۰ ميليون نفر جمعيت گويى ۱۱۰ ميليون دفترچه صادر شده است و اين ۴۰ ميليون نفر در مراجعه به پزشكان اختلال ايجاد مى‌كنند."

او با اشاره به اشكالاتى كه در نظام بهداشتى وجود دارد گفت كه "از خوزستان گزارش شده ۷۵ درصد مردم بعد از ويزيت پزشك خانواده به‏علت نارضايتى از خدمات دوباره به پزشك ديگرى در بخش خصوصى مراجعه مى‌كنند."

رئيس سازمان نظام پزشكى همچنين گفت: " مردم در فرآيند مراجعه به پزشك خانواده از طرح بايد با خبر باشند و اساسا با توجه به تقسيم بندى و حجم كارى كه در نظر گرفته شده است براى هر ۱۰ هزار نفر محاسبه كرده‌اند كه ۴ پزشك و ۱۷ كادر پزشكى قرار داده‌اند. يعنى به ازاى هر دو هزار و ۵۰۰ نفر يك پزشك وجود دارد و با توجه به اينكه ماموريتهاى ديگر براى پزشكان در نظر گرفته شده است اگر اين طور محاسبه كنيم كه جمعيت ايران ۷۰ ميليون نفر باشد در نهايت حدود ۴۰ هزار نفر از پزشكان در اين طرح و ساختار تعريف شده اند."

صادق محصولى وزير رفاه و تامين اجتماعى هم در مراسم افتتاح رسمى طرح پزشك خانواده درباره هدف اين طرح گفت: "مهم ترين اهداف طرح پزشك خانواده شامل ارتقا سطح سلامت جمعيت تحت پوشش كشور، دسترسى راحت تر افراد جامعه به امكانات پزشكى، ارائه خدمات مناسب در نظام سلامت، كنترل هزينه هاى درمان و افزايش كيفيت خدمات مى شود.

مطالب مرتبط