فريدون عباسى رئيس سازمان انرژى اتمى شد

فریدون عباسی دوانی حق نشر عکس Mashregh
Image caption رئیس جدید سازمان انرژی اتمی در آذر ماه گذشته از یک سوء قصد جان به در برد

محمود احمدى‌نژاد، فريدون عباسى دوانى را به عنوان معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان انرژى اتمى منصوب كرد.

سايت رياست جمهورى ايران، امروز ۲۴ بهمن (۱۳ فوريه) در شرايطى حكم انتصاب آقاى عباسى دوانى را منتشر كرده كه علی اکبر صالحی رئيس سابق سازمان انرژى اتمى، دو هفته پيش به سمت وزارت امور خارجه ايران منصوب شده است.

فريدون عباسى، عضو هيات علمى دانشگاه امام حسين وابسته به سپاه پاسداران است كه ۸ آذر در تهران، توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفته و زخمى شد.

در همان روز، مجيد شهريارى استاد فيزيك دانشگاه شهيد بهشتى نيز در سوء قصدى جداگانه در پايتخت ايران به قتل رسيد.

در پى سوء قصد هاى آذر ماه، خبرگزارى فارس فريدون عباسى دوانى را استاد نمونه در سال ۸۶، معاون سابق دانشجويى دانشگاه بهشتى و "از اساتيد بسيجى" معرفى كرد.

در آن زمان، سايت الف متعلق به احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس هشتم، نوشت كه آقاى عباسى دوانى به علت مشغله كارى در وزارت دفاع، كمتر به محل كار دانشگاهى خود در دانشگاه امام حسين رفت و آمد داشته است، اما در پرونده كارى او، رياست بر دانشكده فيزيك اين دانشگاه به چشم مى خورد.

قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شوراى امنيت، از فردى به نام فريدون عباسى دوانى با عنوان "دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با انستيتو فيزيك كاربردى" ايران نام برده و او را مشمول تحريم قرار داده است.

مطالب مرتبط