بازداشت دو مقام سياسى دولت محمد خاتمى

Image caption محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران از شخصیت های مخالف دولت فعلی محسوب می شود

دو تن از مقام هاى سياسى ايران در دولت محمد خاتمى بازداشت شده اند.

على باقرى، مدير كل سياسى وزرات كشور و عبدالله ناصرى مدير عامل ايرنا، خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى در زمان رياست جمهورى محمد خاتمى و مشاور كنونى او بازداشت شده اند.

در چند روز اخير برخى از فعالان سياسى و اجتماعى ديگرى هم در ايران بازداشت شده بودند.

بازداشت اين افراد در شرايطى صورت مى گيرد كه رهبران مخالف در ايران روز دوشنبه ۲۵ بهمن را روز راهپيمايى سراسرى در كشور در "همبستگى با حركت هاى مردمى در منطقه" به ويژه مردم مصر و تونس اعلام كرده اند.

دولت ايران مى گويد براى برگزارى اين راهپيمايى مجوزى صادر نكرده اما رهبران مخالف دولت مى گويد نيازى به مجوز نيست و مطابق قانون اساسى برگزارى تجمع مسالمت آميز آزاد است.

گزارشها از حضور معترضان ايرانى از نيمروز دوشنبه در خيابان هاى پايتخت ايران و چند شهر حکایت دارد.

مقام هاى دولتى ايران پيشتر معترضان را تهديد به برخورد قانونى كرده اند اما گزارش ها حاكى از آن است كه شدت حضور نيروهاى مسلح از جمله سپاه و بسيج در خيابان ها نسبت به دفعات گذشته كمتر است و نيروى انتظامى حضور پررنگ ترى نسبت به ساير نيروهاى دولتى دارد.

ميرحسين موسوى و مهدى كروبى از رهبران مخالف دولت ايران پيشتر اعلام كرده بودند كه درصدد حضور در راهپيمايى ۲۵ بهمن هستند اما وب سايت هاى خبرى نزديك به اين دو مى گويند تمامى ارتباطات ميرحسين موسوى و همسرش، زهرا رهنورد، قطع شده است و مهدى كروبى در حصر خانگى قرار دارد.

عبدالله گل رئيس جمهورى تركيه كه براى ديدارى ۴ روزه وارد ايران شده است در واكنش به تحولات سياسى در منطقه خاورميانه گفته است كه دولت‌هاى منطقه بايد ارزيابى دقيقى از درون كشور خود داشته باشند و خواسته‌هاى ملت‌هايشان را مورد توجه قرار دهند.

آقاى گل در حضور محمود احمدى نژاد همتاى ايرانى خود گفته است وقتى كه رهبران و روساى كشورها به خواسته‌هاى ملت‌هايشان توجه نمى‌كنند، مردم خود براى تحقق خواسته‌هايشان وارد عمل مى‌شوند.