مجموعه‌ای از ویدئوهای تظاهرات ۲۵ بهمن و واکنش‌ها

در پی درخواست مجوز راهپیمایی برای حمایت از "مبارزات آزادی‌خواهانه مردم مصر و تونس"، از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، ده‌ها هزار نفر در تهران و چندین شهر دیگر ایران به خیابان‌ها آمدند.

به دلیل ایجاد اختلال در شبکه اینترنت از سوی دولت ایران، در ساعت‌های اولیه راهپیمایی، تصاویر و ویدئوهای بسیار محدودی از اعتراضات انتشار یافت. مجموعه‌ زیر از سایت یوتیوب و ویدئوهای ارسالی از ایران گردآوری شده است که به تدریج و با دریافت ویدئوهای جدید تکمیل خواهد شد.