مجموعه‌ای از ویدئوهای تظاهرات اول اسفند

در پی دعوت به تظاهرات شخصیت‌ها و گروه‌های وابسته به جنبش سبز برای "گرامیداشت دو کشته معترضان در تظاهرات ۲۵ بهمن؛ محمد مختاری و صانع ژاله"، امروز، اول اسفند، تجمعات مختلفی در شهرهای بزرگ ایران شکل گرفته است که با برخورد نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده‌اند.

به دلیل ایجاد اختلال در شبکه اینترنت از سوی دولت ایران، تا کنون تصاویر و ویدئوهای بسیار محدودی از اعتراضات انتشار یافته است. ویدئوهای زیر از سایت یوتیوب و فورشیرد برگرفته شده‌اند. این مجموعه به تدریج و با دریافت ویدئوهای جدید تکمیل خواهد شد.