مجلس قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی مترو را تمدید کرد

متروی تهران
Image caption رئیس جمهور ایران با پرداخت بودجه مترو مخالفت کرده است

نمایندگان مجلس ایران با تمدید قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاریهای ایران روز ۳ اسفند ( ۲۲ فوریه) نمایندگان مجلس با دو فوریت، این قانون را که مصوب ۲۲ دیماه سال ۸۸ است را تا پایان سال ۹۰ تمدید کردند.

مجلس ایران سال گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهر‌ها اختصاص دهد.

از این مبلغ، یک میلیارد دلار سهم متروی تهران بود و پیش بینی شده بود که ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برای متروی دیگر شهر‌ها و ۳۰۰ میلیون دلار هم به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داده شود.

قانون مصوب مجلس برای اختصاص دو میلیارد دلار برای توسعه مترو، تنها تا پایان سال جاری خورشیدی اعتبار داشت.

اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، با پرداخت این بودجه مخالفت کرد و گفت که دولت لزومی به اجرای این قانون نمی بیند.

او با اشاره به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را غیر قانونی دانسته است، گفت: "این موضوع که مجلس محل تامین این بودجه را از صندوق ارزی تعیین کرده، اشتباه است زیرا برای همه موجودی حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و نمی‌توان خارج از آن عمل کرد."

به نظر می‌رسید که دولت منتظر بود تا دوره زمانی این قانون مصوب مجلس به پایان برسد و به این ترتیب قانون از قدرت اجرایی ساقط شود اما نمایندگان با تصویب این طرح دو فوریتی راه فرار دولت را در عدم اجرای این قانون بسته اند.

برخی صاحب نظران اختلافات بر سر متروی تهران را با انتخابات ریاست جمهوری مرتبط می‌دانند و معتقدند که آقای احمدی نژادحاضر نیست با اختصاص بودجه از محل حساب ذخیره ارزی، توسعه مترو به نام کسانی نظیر محمدباقر قالیباف شهردار تهران و محسن هاشمی مدیر عامل مترو تمام شود.