پژواک: آخرین برنامه و مرور سالی که گذشت

برنامه این هفته پژواک، آخرین برنامه سال ۱۳۸۹ خورشیدی و البته آخرین برنامه پژواک است.

در یک سال گذشته، هر هفته همراه با کارشناسان و صاحب نظران، مهم ترین مسایل ایران را در حوزه های مختلف در برنامه پژواک بررسی کردیم.

پیش تر هم به اطلاع مخاطبان خود رسانده بودیم که همزمان با اعمال برخی تغییرات در بخش جهانی بی بی سی برای صرفه جویی، تغییراتی نیز در پخش برنامه های رادیویی ما صورت خواهد گرفت. با آغاز سال نو خورشیدی، این تغییرات اعمال خواهد شد و از جمله برنامه رادیویی پژواک نیز از سال آینده تولید و پخش نخواهد شد.

اما در آخرین برنامه پژواک، که برنامه ویژه نوروزی ماست و در دو قسمت پخش می شود، همراه با مسعود بهنود، روزنامه نگار نام آشنا و هادی خرسندی، طنزپرداز بنام، نگاهی متفاوت خواهیم داشت به مهم ترین رویدادهای سالی که آخرین روزهای آن را سپری می کنیم.

قسمت اول برنامه پژواک در برنامه چشم انداز بامدادی جمعه و جام جهان نمای روز شنبه و قسمت دوم در برنامه جام جهان نمای روز یکشنبه ۲۹ اسفند و برنامه چشم انداز بامدادی دوشنبه اول فروردین ماه ۱۳۹۰ پخش شد.