مهلت۱۰روزه به سازمان تامین اجتماعی برای همکاری با مجلس ایران

مجلس ایران خواستار پاسخگویی رحمت الله حافظی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ماجرای بدهی دولت به صندوق بازنشستگی این سازمان شده است.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که این کمیسیون از رئیس این سازمان خواسته است تا ظرف ۱۰ روز آینده درباره بدهی دولت "پاسخ قانع کننده" بدهد و با هیات تحقیق و تفحص مجلس که در حال بررسی پرونده سازمان تامین اجتماعی است، همکاری کند.

در دوره مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی نامه ای به مجلس ارسال شده بود که از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی این سازمان خبر می داد.

بر اساس گفته علی زنجانی حسنلویی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، میزان بدهی دولت در این نامه ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود اما اینک مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی، با تایید گفته های محمود احمدی نژاد در رد طلب سازمان تامین اجتماعی، بدهی دولت را "انکار" می کند.

موسی الرضا ثروتی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفته است که اگر دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی ندارد، پس این نامه که طرف تامین اجتماعی به مجلس رسیده، چیست؟

واحد مرکزی خبری، دو هفته پیش از این از قول آقای حافظی خبر داده بود که مجموع مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۸۸ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. پیش از این گزارش کارشناسان معاونت برنامه ریزی و راهبری دفتر ریاست جمهوری، حاکی از آن بوده که دولت ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به وب سایت "خانه ملت" که اخبار رسمی مجلس ایران را منتشر می کند، گفته که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از اعتماد مجلس سو استفاده کرده و مجلس تا پایان فروردین به او مهلت داده تا با هیات تحقیق تفحص همکاری کند در غیر این صورت به مقام های قضایی معرفی خواهد شد.

طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی زمانی در مجلس ایران مطرح شد که تغییرات پی در پی این سازمان از سوی دولت و موضوع بدهی به این سازمان برای افکار عمومی و نمایندگان، سئوال برانگیز شده بود.

صندوق های بازنشستگی در ایران با تنگنای شدید مالی رو به رو هستند. بخشی از کسری بودجه صندوق های بازنشستگی به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما باز می گردد که در سال های گذشته به طور کامل پرداخت نشده است.

در سالهای گذشته دولت برای پرداخت بدهی خود، تعدادی زیادی شرکت های دولتی را به سازمان تامین اجتماعی داده است و این سازمان اکنون در مجموعه ای از بزرگترین شرکت های ایرانی سهامدار است.

مشکل اصلی صندوق بازنشستگی افزایش شمار بازنشستگان از یک سو و ممنوعیت ورود مستخدمان جدید است که این صندوق رابه سمت پیری و فرسودگی هدایت می کند.

سازمان تامین اجتماعی ایران، یک شرکت بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن بیمه کارگران و مزدبگیران به صورت اجباری و بیمه اختیاری افرادی است که حرفه آنها از "مشاغل آزاد" به حساب می آید.

مطابق قانون، تامین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیردولتی است که درآمدهای آن از محل دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری های این سازمان به دست می آید.

اموال و دارایی های این سازمان نیز برابر آنچه در وب سایت آن تعریف شده است "متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی نیست."

طی سال های اخیر، از این سازمان به عنوان یکی از متمول ترین سازمان های ایرانی نام برده شده و از ورود این سازمان به خرید و فروش های کلان کارخانجات و شرکت های دولتی به عنوان نمونه هایی از قدرت اقتصادی آن یاد شده است.

مطالب مرتبط