توضیح در مورد تعطیلی هفته گذشته سفارت بریتانیا در تهران

پرچم بریتانیا

وزارت امور خارجه بریتانیا می گوید که اکثر متقاضیانی که روز چهارشنبه گذشته قرار مراجعه به سفارت برتانیا در تهران را داشتند، از قبل در جریان تعطیلی یک روزه آن قرار گرفته بودند.

یک مقام این وزارتخانه به بی بی سی فارسی گفت: "کارکنان بخش ویزای ما تلاش کردند تا با همه کسانی که قرار مراجعه به سفارتخانه را داشتند تماس بگیرند و آنها را از تعطیلی سفارت مطلع کنند، در نتیجه تنها چهار نفر که تماس با آنها ممکن نشده بود در آن روز به بخش ویزا مراجعه کردند".

پیش تر یک منبع مطلع در سفارت بریتانیا که نخواست نامش فاش شود به بی بی سی فارسی گفته بود: "حدود ۲۰۰ نفر مراجعه‌کننده به سفارت داشتیم که تنها سه نفر از آنها وارد سفارت شدند".

سفارت بریتانیا در تهران روز چهارشنبه ۲۴ فروردین اعلام کرد که "از روی احتیاط و در واکنش به تهدیدی امنیتی" برای یک روز تعطیل است.

در پی این تعطیلی یک روزه، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به آنچه برخورد نامناسب با مراجعه کنندگان به سفارت ایران می خواندند اعتراض کردند.

روابط ایران و بریتانیا از حدود دو سال پیش رو به وخامت گذاشته است و رسانه های ایران گزارش های مربوط با بریتانیا را با حساسیتی ویژه دنبال می کنند.

مطالب مرتبط