محمود احمدی نژاد در جسله هیات دولت شرکت کرد

براساس گزارش خبرگزاری های رسمی در ایران، محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری این کشور ساعاتی پیش در جلسه هیات دولت شرکت کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) در این باره نوشت:"منتخبی از پیشتازان سازمان دانش آموزی عصر یکشنبه به مناسبت هفته معلم با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری و اعضای هیات دولت دیدار و به پاس حمایت دولت از فرهنگیان به آنان گل اهدا کردند." "آقای احمدی نژاد که استاد دانشگاه است دقایقی با دانش آموزان گفت و گو و سپس در جلسه هیات دولت شرکت کرد."