وزیر امور خارجه ایران به قطر رفت

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، برای دیدار و گفت و گو با مقامات قطر وارد دوحه پایتخت این کشور شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای صالحی مورد استقبال عبدالله آل محمود، وزیر مشاور در امور داخلی قطر و عبدالله سهرابی، سفیر ایران در این کشور قرار گرفت.

علی اکبر صالحی در این سفر با حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی در ديوان اميری قطر در رابطه با گسترش روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایرنا، وزير خارجه ایران پيش از اين با شيخ حمد بن خليفه آل ثانی، امير قطر و شيخ تميم بن حمد بن خليفه آل ثانی، وليعهد اين كشور ديدار كرده بود.