اعتراض نمایندگان مجلس ایران به افزایش بودجه برخی استانها

مجلس ایران حق نشر عکس FARS
Image caption جلسه علنی مجلس به دلیل اعتراض برخی نمایندگان تعطیل شد

در پی اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس ایران نسبت به افزایش بودجه برخی از استانها در کمیسیون تلفیق، جو جلسه متشنج شد و به همین دلیل علی لاریجانی رئیس مجلس، جلسه را تعطیل کرد.

بعد از اعتراض نمایندگان، آقای لاریجانی تا ساعت دو بعد از ظهر "اعلام تنفس" کرد و گفت که بررسی لایحه بودجه بعد از ظهر ادامه پیدا می کند.

روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت، مجلس به دلیل بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق با تاخیری یک ساعت و نیمه کارش را شروع کرد اما این جلسه در پی اعتراض نمایندگان زودتر از موعد به کارش پایان داد.

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ گفت که چرا سهم یک استان نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته و سهم استانی دیگر تنها چهار درصد افزایش پیدا کرده است.

آقای جعفری گفت که سهم یک استان ۶۶ میلیارد تومان اضافه شده در استانی دیگر برای انتقال آب باید از تانکر استفاده شود و آیا در اینجا عدالت رعایت شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که اگر پیشنهادی در باره ردیف های بودجه ضروری می دانید ارائه دهید چون اگر بخواهیم مورد به مورد وارد ردیف ها شویم دو ماه معطل می شویم.

اعتراض ها بیشتر نسبت به عملکرد کمیسیون تلفیق بود که نمایندگانی از کمیسیون های مجلس در آن شرکت دارند و برخی نمایندگان معتقد بودند که اعضای این کمیسیون، بخش هایی را به لایحه بودجه اضافه کرده اند تا سهم استانهای خود را از بودجه بیشتر کنند.

این کمیسیون مسئول بررسی نهایی لایحه بودجه است و لایحه بودجه را برای بحث و بررسی در صحن علنی آماده می کند.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به اعتراض نمایندگان گفت که از حق ۵۱ نماینده عضو کمیسیون تلفیق دفاع می کند و "نباید به ناحق بگوئیم که هر کس در کمیسیون تلفیق بوده برای حوزه انتخابیه اش به ناحق بودجه گرفته است."

در میان بحث های تند نمایندگان رئیس مجلس گفت که نمایندگان بی جهت همکاران خود را زیر سئوال نبردند اما حسن کامران نماینده اصفهان گفت که با طرح این موضوعات "آبرور مجلس و نمایندگان نمی رود."

آقای کامران گفت که در کمیسیون تلفیق که ردیف هایی تحت عنوان "از قلم افتاده دولت" اضافه شده است در حالی که "نمایندگان کمیسیون تلفیق حق ندارند برای خود چنین حقی قائل شوند."

نماینده اصفهان گفت که هیچگاه در جلسات کمیسیون تلفیق ۵۱ نماینده نبودیم "بلکه ۲۰ نفر بودیم."

بعد از این سخنان، آقای لاریجانی پیشنهاد آقای کامران برای حذف موارد اضافه شده در کمیسیون تلفیق را به رای گذاشت که اعتراض تعدادی از نمایندگان را به دنبال داشت.

حجت الله رحمانی نماینده الیگودرز در اعتراض به حذف بخش هایی از بودجه که مربوط به حوزه انتخابیه اش بود، شروع به داد و فریاد کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت که "این کار شما خیانت به مردم است من خون به پا می کنم."

آقای رحمانی به سمت هیات رئیسه مجلس دوید و قصد داشت خود را به جایگاه هیات رئیسه مجلس برساند که برخی نمایندگان مانع شدند و او را به خارج صحن مجلس هدایت کردند.

آقای لاریجانی هم گفت که "من گفته بودم وارد بررسی ردیف های بودجه نشوید اما وقتی وارد می شوید همین است."

بعد از متشنج شدن جو مجلس، آقای لاریجانی گفت تا ساعت دو بعد از ظهر تنفس اعلام می کنم و در جلسه بعد از ظهر "دیگر وارد ردیف ها نشوید و اجازه دهید بحث مربوط به هدفمند کردن یارانه ها بررسی و به اتمام برسد."

مطالب مرتبط