نگرانی هلند درباره سلامت عبدالله المنصوری در ایران

نقشه ایران - خوزستان
Image caption گفته می شود که آقای المنصوری در زمینه حقوق اعراب خوزستان فعالیت می کرده است

هلند می گوید که نگران سلامت یک فعال حقوق بشر ایرانی-هلندی است که پنج سال قبل در ایران محکوم و زندانی شد.

عبدالله المنصوری که در زمینه حقوق اعراب خوزستان کار می کرده است توسط دولت سوریه دستگیر و تحویل ایران داده شده بود.

سخنگوی اوری رزنتال وزیر خارجه هلند به خبرگزاری فرانسه گفت: "اوری رزنتال نگران سلامت عبدالله المنصوری است."

او گفت: "خانواده اش از ماه سپتامبر هیچ تماسی با او نداشته است. پیش از آن آنها هر دو ماه یکبار با او در تماس بوده اند. از طریق سفارتخانه های دو کشور هر کاری می توانیم می کنیم تا کمک کنسولی در اختیار او قرار گیرد."

ملکه هلند به خاطر تلاش های آقای المنصوری برای اقلیت عرب زبان ایران در استان خوزستان به او نشان افتخار داده است.

او در دهه 1980 از ایران رفت و از آن زمان در هلند زندگی کرده است.

به گزارش گروه عفو بین الملل آقای المنصوری در ماه مه 2006 زمانی که درحال بازدید از سوریه بود بازداشت شد و به ایران مسترد شد.

عفو بین الملل گفت: "تصور می شود آقای المنصوری در ایران به 15 سال زندان محکوم شده باشد. اتهاماتی که آقای المنصوری براساس آنها محکوم شد هرگز علنی نشده است."

جیکوب فریزو سخنگوی آقای رزنتال گفت که ایران شهروندی دوگانه را به رسمیت نمی شناسد و بنابراین المنصوری را شهروند ایران قلمداد می کند.

هلند روز 19 ژانویه شدیدا به اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی-ایرانی، اعتراض کرد.

خانم بهرامی، 46 ساله، در ارتباط با جرایم مواد مخدر محکوم شد، اما مخالفان گفتند او در جریان اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شد و این سوءظن مطرح شد که علت اعدام بود سیاسی بوده است.