هشدار ذوالقدر نسبت به افزایش انواع جرم در ایران

حق نشر عکس MEHR
Image caption ذوالقدر :برخوردهای قهری با جرم چاره ساز نیست

محمد باقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از رشد فزاینده جرم در جامعه خبر داده و بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در ایران تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ، آقای ذوالقدرامروزپنج شنبه( ۲۲ اردیبهشت ماه) در نخستین گردهمایی معاونان اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ها با بیان این که شاخص دقیقی برای سنجش جرم در جامعه وجود ندارد گفت:" هیچ دماسنجی و معیاری برای سنجش جرم در جامعه وجود ندارد، اما براساس معیارهای عمومی نرخ رشد جرم در جامعه در حال افزایش است."

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزایش حجم پرونده های قوه قضائیه را در سال های اخیردلیل افزایش جرم و جنایت در کشور عنوان کرد.

آقای ذوالقدرهمچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی نیروی انتظامی به قوه قضائیه ازآن به عنوان یکی دیگراز معیارهای میزان جرم در جامعه یاد کرد و گفت میزان انواع سرقت در جامعه ایران از جمله سرقت مسلحانه و سرقت به عنف (زورگیری) در سال گذشته نسبت به سال ۸۸ رشد داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین آمار مربوط به زندانیان در ایران و کیفیت زندگی آنان در زندان ها را نگران کننده دانست و گفت:"کف خوابی، خوابیدن دو یا سه نفر بر روی یک تخت ، خوابیدن نوبتی، خوابیدن در راهروها و خواب در پاگرد راه پله ها امری طبیعی در زندان های کشور است."

آقای ذوالقدر همچنین برخوردهای پلیسی و کیفری را برای مقابله با جرم چاره ساز ندانست. آقای ذوالقدر با اشاره به این که بنا بر اعلام سازمان ملل همه ساله بر میزان جرائم دنیا پنج درصد افزوده می شود گفت:" انحراف و کج روی در جامعه تنها به ایران بازنمی گردد ولی در ایران به دلیل آرمان ها و شعارهایی که مطرح شده جرم اندک هم برای ما زیاد است."

مطالب مرتبط