مشاور اوباما حکومت ایران را با القاعده مقایسه کرد

تام دونیلون، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، گفته است که الگوی حکومت ایران مانند الگوی شبکه القاعده فاقد دیدگاه مناسب با دوران کنونی است.

او طی نطقی در واشنگتن گفت که اقتصاد ایران از انزوا، فساد و سوء مدیریت رنج می برد، آینده جوانانش را تامین نمی کند و به طور فزاینده در خدمت منافع سپاه پاسداران و مقام های حکومتی است.

این مقام آمریکایی حکومت ایران را متهم کرد که مردم را از حقوق اساسی محروم کرده است.

این در حالیست که مقام های ایرانی بارها آمریکا را به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهایی مانند افغانستان و عراق متهم کرده اند.

تام دونیلون گفت که هیات حاکمه در تهران، با توسل به هر ابزاری از جمله خشونت به فکر حفظ قدرت است نه کمک به رشد شهروندان.

به گفته وی، حکومت ایران با سیاست های خارجی خود کشوری با تمدن کهن به را کشوری منزوی تبدیل کرده است.