اجرای حکم قصاص اسیدپاشی به تعویق افتاد

آمنه بهرامی پیش و پس از اسید پاشی
Image caption آمنه بهرامی که مورد اسید پاشی قرار گرفته تا کنون چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است

مقامات ایران حکم قصاص مردی را که به دلیل پاسخ منفی یک دختر برای ازدواج، به صورت او اسید پاشیده بود، به زمان دیگری موکول کردند.

براساس رای دادگاه، مجید موحدی که شش سال پیش به صورت آمنه بهرامی اسید پاشیده بود، قرار بود امروز پس از بیهوشی با چکاندن اسید در چشمانش نابینا شود.

آمنه بهرامی برای او تقاضای قصاص کرده است و می گوید که او هم باید به همین وضعیت (از دست دادن بینایی) گرفتار شود.

اما آمنه بهرامی به بی بی سی فارسی گفت که امروز (شنبه ۲۴ اردیبهشت) ساعاتی پیش از زمان اجرای حکم ابتدا از طریق خبرگزاری های ایرانی مطلع شده است که اجرای حکم قصاص به تعویق افتاده و قاضی پرونده نیز در تماسی تلفنی به او گفته است که گفتگوی او با رسانه های خارجی علت متوقف شدن اجرای حکم قصاص شده است.

خانم بهرامی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی تایید کرد که برای صرفنظر کردن از اجرای حکم قصاص، تقاضای دو میلیون یورو کرده اما عزیز موحدی، پدر مجید موحدی به بخش فارسی بی بی سی گفت که چنین پولی ندارد اما حاضر است سند خانه اش را به نام خانم بهرامی کند.

سازمان های مدافع حقوق بشر از ایران خواسته اند که جلوی اجرای چنین حکمی را بگیرد.

آمنه بهرامی تا کنون چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

هنوز مشخص نیست که پس از اجرای قصاص، حکم زندان نیز برای آقای موحدی در نظر گرفته شده است یا نه.

اجرای قصاص به این شکل در تاریخ قضایی ایران کم سابقه است.