پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد مجلس از دولت در ابلاغ بودجه

عده‌ای از نمایندگان مجلس ایران می‌گویند دولت قانون بودجه امسال را دور زده و در قانونی متفاوتی را ابلاغ کرده که بعضی از مواردش فرق دارد. اشاره مشخص این نمایندگان، اختصاص بودجه برای شورای امور ایرانیان خارج از کشور تحت نظر اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، است که از بودجه مصوب مجلس، حذف شده بود.

آیدین صالحی گزارش می دهد.