پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیق درباره توزیع غیرقانونی ۷۲۰ میلیارد تومان در ایران

دوسال پیش، همین روزها بود که عده‌ای می‌گفتند دولت ایران برای جمع آوری رای در انتخابات ریاست جمهوری، از امکانات دولتی استفاده کرده. حالا نمایندگان مجلس، دولت را متهم می کنند که در خرداد ماه سال ۸۸، به ۹ میلیون نفر پول داده - پولی که منبعش مشخص نیست. پیشتر یکی از نمایندگان گفته بود، اختلاف بین آقای احمدی نژاد و رهبر ایران، راه تحقیق درباره عملکرد دولت را باز کرده.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.