پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر احمدی‌نژاد به استان قم برای افتتاح طرح‌های عمرانی

دیروز نه خبری از استقبال چندهزار نفری بود، نه از دیدارهای رسمی و نه از سخنرانیهای پرشور و پر از طعنه و کنایه؛ فقط افتتاح چند طرح عمرانی و بس. سفر دیروز رئیس جهموری ایران به استان قم، هیچ شباهتی به سفرهای پرسروصدای استانی اش نداشت. آن هم در زمانی که به نظر می رسد محمود احمدی نژاد بشدت نیازمند ترمیم رابطه اش با روحانیون باشد.

مسعود آذر گزارش می‌دهد