پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقابت‌های منطقه‌ای و تنش میان ایران و عربستان

ایران و عربستان؛ رقابت دیرینه ای که دوباره خبرساز شده است. تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بسیاری از معادلات منطقه ای را بر هم زده است؛ از تحولات در داخل خود این کشورها گرفته تا روابط آنها با یکدیگر، و از نقش آمریکا گرفته تا توازن قدرت بین بازیگران اصلی. این طور که از خبرها برمی‌آید اخیرآ، عربستان سعودی بشدت به تکاپو افتاده برای حفظ گستره نفوذش در منطقه و به خصوص جلوگیری از افزایش قدرت ایران. تلاشی که دیگر پشت پرده نیست. نگرانی عربستان از چیست؟ و چقدر ایران در این نگرانی جای دارد؟

مجید خیام دار گزارش می‌دهد