پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با نعمت احمدی، حقوقدان، درباره افزایش دیه جان انسان

افزایش بهای تعیین شده برای جان انسان یا عضوی از بدن انسان به اختلاف میان قوه قضاییه و دولت ایران انجامیده است.

علی اصغر رمضانپور، بی‌بی‌سی، با نعمت احمدی، حقوقدان، گفت‌وگو کرده است