پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به شش دهه فعالیت سیاسی سحابی

عزت الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی و از منتقدان حکومت ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب، صبح امروز، در سن ۸۱ سالگی درگذشت. او یک ماه پیش بعد از سکته مغزی به بیمارستانی در تهران منتقل شد و به اغما رفت. عزت الله سحابی حدود ۱۵ سال از عمر خود را در زندان گذراند، هم قبل از انقلاب ۱۳۵۷ و هم بعد از آن.

علی همدانی نگاهی دارد به شش دهه فعالیت سیاسی عزت الله سحابی.