پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران، در پی تشکیل اینترنت حلال

در ایران هشت هزار بسیجی اعلام آمادگی کرده‌اند تا اینترنت را به قول خودشان پاک و پاکیزه کنند. این تنها بخشی از تلاش‌های حکومت ایران است برای زدودن آن بخش از اینترنت که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انسان‌ها آسیب می‌زند. بخش دیگر ایجاد اینترنت حلال است - یک شبکه ملی به دور از بدی‌های اینترنت.

برمک بهره مند گزارش می دهد.