پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارجاع 'تخلف رئیس جمهوری' به قوه قضائیه توسط مجلس

اختلاف مجلس و رئیس جمهوری ایران ادامه دارد. امروز مجلس اعلام کرد پرونده تخلف محمود احمدی نژاد در زمینه سرپرستی وزارت نفت را به قوه قضاییه سپرده است. با این همه به نظر نمی‌رسد آقای احمدی نژاد خیال کوتاه آمدن داشته باشد. او امروز در نشستی با معاونان وزارت نفت، دستورهایی درباره طرح‌های این وزارتخانه صادر کرد.

نعیمه نامجو گزارش می دهد.