پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی در پاریس درباره مراسم ترحیم عزت الله سحابی