پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غرق شدن 'سیزده نفر' در دریای خزر

مقامهای استان مازندران در ایران می گویند سیزده نفر دیروز هنگام شنا در دریای خزر جان باختند. معمولا وقتی چند روز تعطیل باشد و هوا گرم، اولین مقصدی که به فکر اغلب ایرانی ها می رسد سواحل شمال است تا سختی های زندگی را موقتا به امواج بسپارند. اما گهگاه این به دریا زدن ها قربانی می گیرد.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد